LIVERUR toplantısı yapıldı

 “Kırsal Alanlarda Yaşam Laboratuvarı Araştırma Konsepti” (LIVERUR) Projesinin 5. Toplantısı video konferansla gerçekleştirildi.

Horizon (Ufuk) 2020 kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve Ajansımızın ortağı olduğu 4,1 milyon avro bütçeli “Kırsal Alanlarda Yaşam Laboratuvarı Araştırma Konsepti / Living-Lab Research Concept in Rural Areas” (LIVERUR) isimli projenin 5. Koordinasyon Toplantısı, 30 Haziran 2020 tarihinde video konferansla gerçekleştirildi.

Toplantıya ZAFER Manisa Yatırım Destek Ofisi Koordinatör Vekili Cansu Uyar (Proje Koordinatörü), Manisa Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Mustafa Coşkun (Proje Ekibi Üyesi) ve Proje Geliştirme ve Uygulama Birimi Uzmanı Utku Çil (Proje Ekibi Üyesi) katılım sağladı.

Letonya’nın başkenti Riga’da gerçekleştirilmesi planlanan ancak COVID-19 tedbirleri nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirilen 5. Koordinasyon Toplantısı’nda ilk bölümünde 6. İş Paketi kapsamında geliştirilecek olan RAIN platformuna yönelik toplantı gerçekleştirildi. Bölgemizden Manisa’nın da yer aldığı 13 pilot bölgenin projedeki ilerlemeleri incelendikten sonra LIVERUR projesinin yaygınlaştırılması stratejisi ele alındı. Toplantının öğleden sonraki bölümünde ise eş zamanlı olarak “COVID-19 Sonrası Dijital Perspektif ve Dijital Dönüşüm”, “Devlet Destekleri ve Fonları”, Kırsal Alanların Dayanıklılığı” temalı çalıştaylar düzenlendi.

Toplantıda ayrıca proje kapsamında yapılan çalışmalar, projenin geleceği ve ortakların yapması gereken görevler ile ilgili iş paketi liderleri tarafından değerlendirmeler yapıldı. 36 ay sürecek LIVERUR projesi kapsamında Ajansımız tarafından edinilen bilgi ve deneyimler ışığında bölgemizde kırsal kalkınma yaşam laboratuvarları ve iş modelleri yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir.

1 Mayıs 2018 tarihinde Proje Koordinatörü Universidad Católica San Antonio de Murcia (İspanya) ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan hibe sözleşmesiyle resmi olarak uygulanmaya başlanan proje kapsamında kırsal alanda yenilikçi iş modelleri oluşturulması hedeflenmektedir. Proje konsorsiyumunda; Fransa, İtalya, Avusturya, İspanya, Çekya, Slovenya, Portekiz, Yunanistan, Malta, Litvanya, Tunus ve Almanya’dan yer alan ortakların yanı sıra Türkiye’den Ajansımız bulunmaktadır. Toplam bütçenin 176.687,50 avrosu (yaklaşık 1,3 milyon TL) Ajansımız tarafından TR33 Bölgesi’nde gerçekleştirilecek faaliyetler için kullanılmaktadır.

PAYLAŞ