DPÜ MF’DEN ARDEB PROJESİNE ARAŞTIRMACI DESTEĞİ

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri, TÜBİTAK 1001 projesinde araştırmacı olarak görev alacaklar.
Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Namdar ve Dr. Öğr. Üyesi Arif Başgümüş, TÜBİTAK ARDEB tarafından destekleneceği açıklanan ‘6G Telsiz Ağları için Ultra-Bağlantılılık, İHA ve Akıllı Yansıtıcı Yüzeylerle Heterojen Ağ Tasarımı’ başlıklı projede araştırmacı olarak görev yapacaklar.
TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında, 2020 yılı 1. döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığına (ARDEB) önerilen projelerin bilimsel değerlendirme süreci tamamlandı. TÜBİTAK tarafından yapılan açıklamada, 2020 yılı 1. döneminde yapılan toplam bin 964 proje başvurusunun sonucunda bu projelerden 213’ünün desteklenmesine değer bulunduğu açıklandı. Kabul alan projelerden biri de yürütücülüğü İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yapılan ve araştırmacıları arasında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Namdar ve Dr. Öğr. Üyesi Arif Başgümüş’ün de bulunduğu ‘6G Telsiz Ağları için Ultra-Bağlantılılık, İHA ve Akıllı Yansıtıcı Yüzeylerle Heterojen Ağ Tasarımı’ başlıklı proje oldu.
“6G TELSİZ AĞLARI İÇİN ULTRA-BAĞLANTILILIK, İHA VE AKILLI YANSITICI YÜZEYLERLE HETEROJEN AĞ TASARIMI PROJESİ”
Proje kapsamında, 6G haberleşmesinin önemli amaçlarından biri olan ultra-bağlantılılığın ve istenilen seviyede iletişimin kesintisiz sağlanması amacıyla İHA (İnsansız Hava Aracı) ve AYY (Akıllı Yansıtıcı Yüzeyler) destekli, güvenli, enerji verimli ve etkin bir dikey HetNet (VHetNet) mimarisi öneriliyor. İHA ve AYY kullanan VHetNet’in yörünge, konum ve yükseklik bakımından enerji ve spektral verimliliklerinin ve fiziksel katman güvenliliğinin de ortaya konulması hedeflenen projede İHA yardımlı VHetNet’ler için haberleşme kanal kestirimi ve batarya tüketim modeline bağlı İHA yörünge tasarımına ait analizin yapılması ve İHA tabanlı ağ senaryoları, kapsama alanını, yörüngesini, konumunu ve yüksekliğini, spektral verimliliği en üst düzeye çıkarılması ve AYY’lerin de yer aldığı VHetNet’ler için enerji verimli işaret işleme yaklaşımları belirlenmesi üzerine çalışmalar yürütülecek.
Elde edilen başarıdan dolayı gururlu ve projenin hayata geçecek olmasından heyecanlı olduklarını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Namdar ve Dr. Öğr. Üyesi Arif Başgümüş, Proje Yürütücülüğünü üstlenen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bilişim Enstitüsü öğretim üyesi, Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata’yı ve proje araştırmacıları Kocaeli Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Sultan Aldırmaz Çolak’ı, İTÜ Bilişim Enstitüsü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Yazıcı’yı ve İTÜ Ar-Ge ve Teknoloji Deneyim Laboratuvarı Proje Koordinatörü Dr. Mehmet Başaran’ı kutladıklarını ifade ettiler.

PAYLAŞ