Murat Dağı Kararını Danıştay Onadı

Murat Dağı’nda altın çıkarmak isteyen şirketin “ÇED olumlu” raporu, Kütahya İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Şirket kararı temyize götürdü. Danıştay Altıncı Dairesi, Kütahya İdare Mahkemesi’nin verdiği iptal kararını doğru buldu ve şirketin itirazını reddetti. Böylece Murat Dağı’nda altın aranamayacak.

Ege Bölgesi’nin en önemli su kaynaklarından olan ve Kütahya-Uşak sınırlarını kapsayan Murat Dağı, ilk olarak altın-gümüş madeni çalışmaları ile gündeme gelmişti. Murat Dağı’nda Anadolu Export ve Madencilik şirketine verilen “Çevresel Etki ve Değerlendirmesi (ÇED) olumlu” raporu, Kütahya İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Danıştay, şirketin bu kararın bozulması yönünde yaptığı itirazı reddederek mahkemenin verdiği kararı onayladı. Bu kararla Murat Dağı’nda altın aramanın önü kapanmış oldu.

KARAR DANIŞTAY’DAN ÇIKTI

Ege Bölgesi başta olmak üzere birçok akarsu ve nehrin kaynağı olan farklı endemik türlerin yaşadığı bölgenin göz bebeği Murat Dağı için karar Danıştay’dan çıktı. Ege Bölgesi başta olmak üzere birçok akarsu ve nehrin kaynağı olan farklı endemik türlerin yaşadığı bölgenin göz bebeği Murat Dağı gerek yüksekliği gerek sahip olduğu bitki örtüsü ile Ege Bölgesi’nin ekolojisini belirleyen Altın Gümüş Madeni Kapasite Artırımı, Cevher Zenginleştirme Tesisi Kırma-Eleme Tesisi Projesi kapsamına alınan ve Kütahya İdare Mahkemesince 16.12.2019 tarihinde karara çıkan Murat Dağındaki altın zenginleştirmesi ile ilgili ÇED raporunun iptaline ilişkin karar Danıştay 6. Dairesi tarafından Esas:2020/709-Karar:2020/3859 sayılı karar ile oybirliği ile onandı.

KÜTAHYA İDARE MAHKEMESİ İPTAL KARARI VERDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Murat Dağı’nda Anadolu Export Maden firması tarafından açılmak istenen altın madeni projesi için “ÇED gerekli değildir” kararı vermiş, bölge sakinleri, baro ve çok sayıda vatandaş bu karara karşı dava açmıştı. Murat Dağı’nda maden projesi, “ÇED gerekli değildir” kararına karşı açılan davada Kütahya İdare Mahkemesi iptal kararı verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karara itiraz etti. Ancak Danıştay 6. Dairesi itirazı reddederek kararı onadı.

OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ

Danıştay 6. Dairesi’nin verdiği kararda, “Kütahya idare mahkemesince verilen 16-12-2019 tarihli karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığından temyiz sistemlerinin reddi ile anılan kararın onanmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine, 2577 sayılı idari yargılama usulü kanunu uyarınca karar düzeltme yolunun kapalı olduğunun duyurulmasına oybirliği ile karar verildi” ifadelerine yer verildi.

PAYLAŞ