Hamzaoğlu: Mali Müşavirler çaresiz bırakılmıştır

Kütahya Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası Başkanı Halil Hamzaoğlu yaptığı açıklamada “Ekonomik kararlara katkı sağlanması amacıyla yapılan toplantıya ekonominin, vitrininde ve mutfağında adeta atar damar vazifesi yapan meslek camiamızdan temsilci çağrılmaması büyük bir eksiklik olmuştur” dedi.

Kütahya Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası Başkanı Halil Hamzaoğlu açıklamasına şu ifadelerle devam etti. “Tahsilatlar ertelenirken tahakkuk ve öncesi işlemleri yapan akademik bir mesleğin mensupları görmezden gelinmiştir.  Meslek mensuplarının siyasi görüşü farklı, Mezhebi farklı, ırkı farklı, olabilir. Ancak ortak kutsalımız olan, Bayrağımızı seviyoruz. Vatanımızı seviyoruz. Devletimizi seviyoruz. Milletimizi seviyoruz. Hiçbirimizde virüse karşı aşılıda değiliz” dedi. 

HEM DOĞRU DEĞİL HEM DE İMKANSIZDIR!

Kütahya Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası Başkanı Halil Hamzaoğlu “Devletin Tahsilatını ertelediği bütün mükellef ve işverenler devletin memuruyla muhatap olmayabilir. Ama meslek mensubunun bürosuna uğramamak; meslek mensubunun da gelme demek gibi bir lüksü yok. Bu kadar önemli Akademik bir Meslek Mensuplarının temsilcilerini Sayın Cumhurbaşkanı’mızın dinlemesi her şeyden önce fedakarlığa karşı takdir göstergesi olacaktır. Alınan kararlarda en fazla faydalı katkıyı sağlayacak olduğumuza da inanıyorum. Koronavirüs pandemisi nedeniyle içinde bulunduğumuz olağanüstü koşullarda uygulanmak üzere açıklanan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketinin sosyal ve ekonomik açıdan sağlayacağı faydaya inanıyor ve destekliyoruz. Bu kapsamda, ekonomik tedbirler arasında yer alan vergisel tedbirleri doğru ancak eksik buluyoruz.

Ülkemizde riskin en yüksek seviyede hissedildiği bu günlerde, tahsil edilecek tüm vergilerin hesaplanmasına temel oluşturan mali belgelerin sağlıklı bir şekilde toplanması, yerinde veya muhasebe bürolarında kayıt edilmesi ve beyannamelerin hazırlanması hem doğru değil hem de imkansızdır” dedi. 

MALİ MÜŞAVİRLER ÇARESİZ BIRAKILMIŞTIR

Kütahya Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası Başkanı Halil Hamzaoğlu “Tehdit ortadan kalkana kadar evden çıkılmamasının en yetkili makamlar tarafından tavsiye edildiği ve işverenlerin dahi işine gitmekten çekindiği bir ortamda mali müşavirler yaşamları ile sorumlulukları arasında çaresiz bırakılmamalıdır.  Bugün yalnızca kendimiz değil, ailelerimiz, çalışanlarımız ve hizmet sunduğumuz toplumun tüm kesimleri büyük risk altındadır.  Muhasebe meslek mensupları camiası olarak, etkileşim içinde olduğumuz bir milyona yakın insanın yaşam hakkının riske edilmemesi konusunda haklı taleplerimizin dikkate alınmasını istiyoruz!

SESİMİZE KULAK VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ!

Bu nedenle;  Mart ayı içinde verilmesi gereken (KDV 1-2, Muhtasar, Muh SGK, Damga Vergisi, Turizm Katılım Payı, BA-BS, GEKAP vb.) tüm beyan ve bildirim sürelerinin ertelenmesini ve mücbir sebep halinin kabulünü,  Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin ertelenmesini, e-Defter beratlarının yüklenme süresinin ertelenmesini, Vergi incelemelerinin ertelenmesini, Bu süreçte yaşanacak tahsilat sıkıntılarını göz önüne alındığında, iş dünyasına sağlanan destekler kapsamına biz muhasebe meslek mensuplarının da dahil edilmesini istiyoruz. Geç olmadan sesimize kulak verilmesini talep ediyoruz!  Çünkü asıl olan yaşama hakkıdır” dedi.

PAYLAŞ