CHP Kıdem tazminatına izin vermeyecek

Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz parti binasında yaptığı açıklamasında “Cumhuriyet Halk Partisi emekçilerimizin gelecek güvencesi olan  kıdem tazminatına  dokunulmasına izin vermeyecektir” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz açıklamasında “AKP iktidarı tarafından Türkiye işçi sınıfının doksan yıla yakın bir süredir sahip olduğu kazanılmış en köklü hakkı olan kıdem tazminatının ortadan kaldırılmak istenmektedir. Sermayenin ve iktidarların 45 yıllık düşü olarak, 11. Kalkınma Planı’ndan Yeni Ekonomik Program’a kadar bütün politika belgelerinde yer alan hedefler ve IMF’nin tüm raporlarında geçen “tavsiyelerini” hayata geçirmek doğrultusunda işçi sınıfının “sinir uçları” ile oynanmaktadır” dedi.

KÖLECE ÇALIŞMA DÜZENİ DAYATMAKTADIR

İl Başkanı Şahbaz “Bir yandan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi adı altında kıdem tazminatı fona aktarılarak, bir yandan da 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlar başta olmak üzere esnek-güvencesiz çalıştırmayı yaygınlaştırarak kıdem tazminatı hakkı yok edilmek istenmektedir. Pandemi koşullarında 82 milyon insan yaşam mücadelesi verirken, işçilerimiz canını, işini ve gelirini korumak için mücadele verirken, işsizlik rekorlar kırmışken, ülkeyi yönetenler emekçilerimizin kıdem tazminatına el uzatmakta ve daha esnek, daha güvencesiz, kölece çalışma düzeni dayatmaktadır” dedi.

HALKIMIZ KADERİ İLE BAŞ BAŞA BIRAKILMIŞTIR

Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz “İktidar 2002 Mart ayından itibaren işçilerin aylık ücretlerinden kesilerek oluşturulan 2019 Aralık ayı sonu itibariyle 131 milyar 541.8milyon TL olan işsizlik fonunda biriken paradan işsizlik ödeneği olarak sadece 31 milyar ödeme yapılmış, kalan 100 milyarı aşkın birikimin 20 milyarı aşkın kısmı sermayeye destek olarak aktarılmıştır. Çalışanların alın terinden oluşan işsizlik fonu kaynakları enflasyonun altında düşük getiriler ile devlet tahvilinde tutularak reel olarak eritilmekte ve fon kamu bankalarının ihtiyaçları için kullanılmaktadır. Bugün milyonlarca insanımızın işsizlik ve gelir yokluğu ile karşı karşıya kaldığı bir süreçte pandemi sürecinde halkımız kaderi ile baş başa bırakılmıştır.

KIDEM TAZMİNATINA EL UZATMAKTAN ÇEKİNMEMEKTEDİR

AKP iktidarı insanımız canıyla uğraşırken dahi emekçilerimizin haklarını gasp etmekten, en hayati birikimi olan kıdem tazminatına el uzatmaktan çekinmemektedir. AKP’nin tek adam iktidarı vahşi kapitalizmin tüm unsurlarını hayat geçirmek için yemin etmiş görünmekte, emekçilerimizi yoksulluğa ve geleceksizliğe mahkûm etmektedir.  Ayrıca bu kadar önemli bir sürecin dinamik bir süreç olan çalışma hayatının tanımlı mekanizmaları işletilmeden, Anayasal bir kurum olan Ekonomik Sosyal Konsey, yasal bir kurum olan Üçlü Danışma Kurulu gibi mekanizmaları çalıştırmadan kapalı kapılar arkasında yapılan “müzakereler” yoluyla tartıştırılması kabul edilemez.

EMEĞİNE VE GELECEĞİNE EL KOYMAK DEMEKTİR

Toplumun neredeyse tamamını ilgilendiren, emekçilerimizin ve çocuklarımızın geleceği olan kıdem tazminatını tüm toplumun ve işçilerin gözü önünde, şeffaf bir biçimde tartışılmalıdır.  Kıdem tazminatını ortadan kaldırmaya, daraltmaya, budamaya, işçi sınıfının belirli kesimlerini bu haktan mahrum etmeye yönelik her girişim hüsranla karşılaşacaktır. Kıdem tazminatını bir işveren sorumluluğu olmaktan çıkaracak, iş güvencesi dayanağı işlevine son vererek işten çıkarmaları kolaylaştıracak, işverene iş sürecinde keyfiyet olanağı verecek, son ücret ile bağını kopararak kıdem tazminatının miktarını düşürecek planların müzakere edilecek hiçbir yanı yoktur. Fon, işçilerimizin kıdem tazminatına, birikmiş emeğine ve geleceğine el koymak demektir.

KIDEM TAZMİNATI’NA DOKUNULMASINA İZİN VERMEYECEKTİR

Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz “Kıdem tazminatı ile ilgili konuşulacak tek şey, mevcut sistemin güçlendirilmesi, kuvvetlendirilmesi, bir gün bile çalışsa tüm işçilerin istifa hali dahil kıdem tazminatı alacağı bir düzenlemenin yapılması ve işverenler işçilere kıdem tazminatını vermediğinde devletin kanun hakimiyetini sağlamasıdır. Kıdem tazminatına sahip çıkmak emeğe, halkımızın geleceğine, memleketimize sahip çıkmak demektir. Cumhuriyet Halk Partisi, işçilerimiz ve emek örgütlerimizle omuz omuza durarak İşçi Sendikalarımız ve tüm Emek örgütlerimizin kırmızı çizgisi olan Kıdem Tazminatına dokunulmasına izin vermeyecektir. ‘Emek En Yüce Değerdir’ diyor ve saygılar sunuyoruz” dedi.

PAYLAŞ