BİLİMİ KİTABINA DPÜ’DEN DESTEK

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Hasan Göçmez, Prof. Dr. Mustafa Tuncer ve Dr. Öğr. Üyesi Hülya Biçer, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünün (BOREN) Bor ve Malzeme Bilimi adlı kitabında bölüm yazarlığı üstlendiler.

DPÜ Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri BOREN’in kitabında bölüm yazarı oldular.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği öğretim üyelerimiz olan öğretim üyelerinden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, İleri Teknolojiler Araştırma ve Uygulama Merkezi (DPÜ İLTEM) Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tuncer ve Bor Tabanlı İleri Teknoloji Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi (DPÜ BORSAM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hülya Biçer, BOREN yayınlarından çıkan ve yedi bölümden oluşan Bor ve Malzeme Bilimi isimli kitabın ikinci bölümü olan ‘Metal Diborürler: Titanyum Diborür ve Zirkonyum Diborür’ başlıklı bölümün yazarlığını üstlendiler.

GÖÇMEZ: ESER BOR MALZEMELERİ ALANINDA GERÇEK BİR KAYNAK

Bölüm yazarlarından Prof. Dr. Hasan Göçmez, yaptığı açıklamada “Prof. Dr. Mustafa Tuncer ve Dr. Öğr. Üyesi Hülya Biçer ile birlikte BOREN Yayınlarından çıkan Bor ve Malzeme Bilimi adlı eserde Kütahya Dumlupınar Üniversitesini temsil etmekten büyük onur duyuyoruz” diyerek şunları söyledi:

Son bir yıldır BOREN’le sürdürdüğüm iş birliğinin yeni bir halkası olan Metal Diborürler: Titanyum Diborür ve Zirkonyum Diborür adlı eserimizde bor içeren malzemeler hakkında verdiğimiz bilgilerle bu alandaki litereatüre katkı yapmayı amaçladık. Sadece kendi bölümümüz değil, eser bir bütün olarak bor malzemeleri üzerine çalışmalar yapan lisans ve lisansüstü öğrenciler ile araştırmacılar ve mühendisler için üstelik Türkçe yazılmış gerçek bir kaynak.  Bu alanda çalışma yapan ya da bu alana ilgi duyanların Bor ve Malzeme Bilimi adlı eseri incelemeye davet ediyorum.

PAYLAŞ