29 PROJEYE DESTEK

Zafer Bölgesel Kalkınma Ajansı (ZAFER) 2020 Teknik Destek Programı 5’nci döneminde aldığı 34 faaliyet başvurusunun 29’una destek vereceğini bildirdi.

ZAFER, 2020 yılı Teknik Destek Programı 5’nci dönem destek programı açıklandı.

ZAFER, 2020 TD 5. dönem kapsamında 29 faaliyete destek verilecek.

Konuyla ilgili olarak ZAFER’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2020 Yılı Teknik Destek Programı 5. Dönem kapsamında Ajansımıza toplam 34 adet faaliyet başvurusu yapılmıştır. Yapılan değerlendirme neticesinde 29 adet faaliyet başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazanmıştır.

Başarılı bulunan faaliyetlerin başvuru sahiplerinin herhangi bir yazılı tebliğ beklemeksizin 15.12.2020 (Salı) tarihi, saat 17:00’a kadar aşağıda listelenen belgeleri matbu olarak Ajans Genel Sekreterliğine ya da İl Yatırım Destek Ofislerine sunmaları gerekmektedir.

Başvuru sahibinin yetkili/yasal temsilci(ler)i tarafından imzalanmış Başvuru Formu ve Ekleri

Destekleyici Belgelerin asılları veya onaylı suretleri

Başvuru Sahibinin Beyannamesi ve Ortaklık Beyannamelerinin asılları

Başvuru sahibinin yetkili/yasal temsilci(ler)i tarafından imzalanmış Taahhütnamenin aslı

Sözleşme davetleri, yukarıda yer alan belgelerin Ajansa sunulmasını müteakip gönderilecektir. Matbu belgelerin gerçeğe aykırı yahut KAYS’ta yer alan bilgi ve belgelerden farklı olması ya da belgelerin belirtilen son teslim tarihine kadar sunulmaması durumlarında başvuru sahibi sözleşme imzalama hakkını kaybedecektir.

2020 TD’nin toplam bütçesi 1.500.000 TL olup Program 27.12.2020 tarihine dek (bütçenin bu tarihten önce bitmemesi durumunda) başvuruya açık olacaktır.”

PAYLAŞ