15 Yıl İşletme Karşılığı Benzinlik İnşaatı İşi Verilecek

Kütahya Belediyesi, 15 yıllık işletme hakkı karşılığında akaryakıt ve LPG istasyonu inşaatı vermek üzere ihale yapacak.

Kütahya Belediye Başkanlığı, İnköy Mahallesi’nde, 5583 nolu parsel üzerinde bulunan arsasında akaryakıt ve LPG satış istasyonu yapılması ve işletilmesi işi için kapalı teklif usulüyle hale yapacak.

İhale için aylık 20.000 TL muhammen bedel, 100.000 TL ek özel teminat ve 37.500 TL geçici teminat belirlendi.

İhale şartnamesi, Kütahya Belediyesi’nden 500 TL karşılığında temin edilebilecek.

Tekliflerin en geç hale günü, saat 12.30’a kadar Kütahya Belediyesi, Yazı İşler Müdürlüğü, Encümen Kalemine elden teslim edilmesi veya aynı saate kadar postayla ulaştırılmış olması gerekiyor.

Kütahya Belediyesi, 15 yıllık işletme hakkı karşılığında akaryakıt ve LPG istasyonu inşaatı için vermek üzere ihale yapacak.

Kütahya Belediye Başkanlığı, İnköy Mahallesi’nde, 5583 nolu parsel üzerinde bulunan arsasında akaryakıt ve LPG satış istasyonu yapılması ve işletilmesi işi için kapalı teklif usulüyle hale yapacak.

İhale için aylık 20.000 TL muhammen bedel, 100.000 TL ek özel teminat ve 37.500 TL geçici teminat belirlendi.

İhale şartnamesi, Kütahya Belediyesi’nden 500 TL karşılığında temin edilebilecek.

Tekliflerin en geç hale günü, saat 12.30’a kadar Kütahya Belediyesi, Yazı İşler Müdürlüğü, Encümen Kalemine elden teslim edilmesi veya aynı saate kadar postayla ulaştırılmış olması gerekiyor.

PAYLAŞ