1 EYLÜL ‘DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

İkinci el araç satışına yönelik çok sayıda Düzenlemeyle birlikte artık ikinci el araç satışı yapanların faaliyetlerini devam ettirmeleri için bakanlığın yetki verdiği kuruluşlar üzerinden yetki belgesi alması zorunlu olacak. Belgeyi almayanlar ise bir yıl içerisinde 3’den fazla araç satışı yapamayacak.

Bakanlığın yaptığı ve Ticaret İl Müdürlüklerine konu ile ilgili takip oluşturulması açısından resmî gazetede yayımlanan konu ile ilgili kanunun açık maddesinde şu ifadelere yer verildi. Bilindiği üzere ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan iş yerlerinin öncelikle faaliyet konusuyla ilgili toplu iş yerlerinde açılması esastır. Ancak özellikle büyükşehir belediyeleri ile toplu iş yerlerinin bulunmadığı ya da toplu ya da toplu iş yeri kapasitelerinin yetersiz olduğu yerleşim yerlerinde toplu iş yerlerinin dışında faaliyet gösterecek işletmelere ilgili diğer özel şartları haiz olmaları ve iş yerlerinin çevre, altyapı, trafik yüküne ve can ve mal güvenliği riskine ilişkin valiliğe ait görüş yazısı bulunması durumunda iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenebileceği değerlendirilmektedir denildi.

ARANACAK ŞARTLAR

İkinci el araç satışı yapanlara yetki belgesi verilebilmesi için, işletmelerden meslek odasına kayıtlı olunması, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması, iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunması, meslek odası ve vergi kayıtları ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatındaki iştigal konuları arasında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinin bulunması, motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularının ise en az lise mezunu olması, iflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması, konkordato talebinde bulunmamış olması ve kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış olmaması gibi şartlar aranacak.

3 GÜN İÇİNDE ALINMASI GEREKECEK

Yönetmelik de en önemli detaylardan biri ise araç alım satımları sonrası gizlenen kusurlara ilişkin yapılan ekspertiz zorunluluğuna yönelik oldu. Mevcutta tarih kısıtlaması olmayan ekspertiz raporu için düzenlemeyle birlikte zaman şartı da getiriliyor. Ekspertiz raporunun araç satışından en fazla 3 gün içinde alınması gerekecek. Rapor, satıcı ile ekspertiz işletmesi tarafından en az beş yıl süre ile saklanması da zorunlu olacak.

ERTELEME YOK

“İkinci el taşıt ticareti yapan ve yetki belgesini bugüne kadar almayan işletmelerin 31 Ağustos 2020’ye kadar yetki belgesi almaları gerekiyor.” diyen Bakan Pekcan düzenlemenin 1 Eylül 2020 itibariyle uygulanmaya başlanacağının da işaretini vermiş oldu.

PAYLAŞ