YAPTIRIMLAR CİDDİ

Kütahya Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Vali Ali Çelik Başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarında Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının, elektronik imkanlarda dahil olmak üzere her türlü tedbir alınacağını bildiri.

Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını bildirdi.

Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının, elektronik imkanlarda dahil olmak üzere her türlü tedbir alınacağına dikkat çekildi.

Kararlar şöyle:

Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak nitelendirilen Coronavirus (COVİD19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına 20/08/2020 tarihinde İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ali ÇELİK Başkanlığında toplanmıştır.

        Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır. 

    05.08.2020 tarih ve 2020/51 sayılı Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile “ izolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin İl Sağlık Müdürlüklerinden temin edilerek özellikle ilk 7 günlük süre içerisinde olmak üzere izlem süresince izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığının kolluk birimlerince birebir takip edilmesi ve sıklıkla denetlenmesi ” kararı alınmıştı.
    
    Öte yandan evde izolasyona tabi tutulan Covid-19 tanılı ya da temaslısı bazı vatandaşlarımızın, acil işlerini gerekçe göstermek suretiyle evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal ettikleri, sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığı ciddi anlamda riske attıkları tespit edilmiştir. 
    Bunun önüne geçilmesi amacıyla, 

     1) İlgili birimler arasında koordinasyon tesis edilerek, Covid-19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının, elektronik imkanlarda dahil olmak üzere her türlü tedbir alınarak sağlanmasına, 

      2) Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl / ilçe  Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde “Mahalle Denetim Ekiplerinin” oluşturulmasına, İlgili planlamaların İl / ilçe Salgın Denetim Merkezi birimleri tarafından ilde Valilik  ilçelerde Kaymakamlıklarca yapılmasına,

    3) Bu ekiplerin yaygın ve etkin şekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarını yürütebilmesi için mahalle denetim ekiplerinde; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimlerimizin personelinin görevlendirilmesine, 
Gerektiğinde Muhtarlar ve azalarının, apartman ve site yöneticilerinden temsilcilerinin ekiplere dahil edilmesine,
    İzolasyon uygulamalarıyla ilgili Valiliğimiz tarafından yayımlanan talimatların eksiksiz uygulanmasına, 

    4) Covid 19 pandemisi kapsamında alınan önlemlere veya belirtilen kurallara aykırı durumlarla  karşılaşan vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığı ile İl/İlçe Salgın Denetim Merkezlerine ihbar ve şikayette bulunabilmelerine,


    5) Alınan tedbirlerin ivedilikle uygulanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının genel kolluk marifeti ve zabıta ekipleri ile denetlenmesine, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
    

    Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

PAYLAŞ