ÜRETİCİYE YATIRIM DESTEĞİ

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında verilecek destekleri açıkladı.

Simav ilçe Tarım Müdürü Murat TOKDEMIR;KKYDP desteklerinin 23 Kasım 2020 tarihli resmi gazetede yayımlandığını belirterek “üreticimize pek çok konuda destekler yapılacağını, ekonomik yatırım yapmak isteyen çiftçilerin başvuru yaparak ve proje yaptırarak bu desteklerden faydalanabileceğini” söyledi.

Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmeler ile küçük ölçekli aile işletmelerinin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi amacıyla Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP)kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ile Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları için yatırımcılara %50 hibe desteği sağlanacak.

Simav İlçe Tarım Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle:

Ekonomik Yatırım Konuları: Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar. Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar. Yenilenebilir enerji kaynaklarından ısı ve/veya elektrik üreten üretim tesisleri yapımına yönelik yatırımlar. Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar. Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar.

Ekonomik Yatırım Konularında Hibeye Esas Proje Tutarı; Yeni tesis başvurularında, 3.000.000TL, tamamlama başvurularında 2.000.000 TL kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon başvurularında 1.500.000 TL. Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 250.000TL’dir. Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilecektir. Başvurular uygulama rehberinin yayımı tarihinden itibaren 90 gün içerisinde yapılacaktır. Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım Konuları; Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar, bilişim sistemleri ve eğitimi, el sanatları ve katma değerli ürünler, ipek böceği yetiştiriciliği, su ürünleri yetiştiriciliği, tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımları, Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım Konularında Hibeye Esas Proje Tutarı; Hibeye esas proje tutarı alt limiti 20.000 TL, üst limiti 500.000 TL. Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilecektir. Başvurular uygulama rehberinin yayımı tarihinden itibaren 60 gün içerisinde yapılacaktır. Ekonomik Yatırımlar İçin Başvuru Sahiplerinde Aranacak Özellikler: Proje başvuruları çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilir.

Kolektif, Limitet ve Anonim Şirketler, Tarımsal Amaçlı Kooperatifler, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri, Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri ve Tarımsal Üretici Birlikleri iktisadi teşekkülleri tüzel kişilik olarak başvurabilirler.”

PAYLAŞ