TFF’DEN SPOR KULÜPLERİNE GENELGE

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Misli.com 2. Lig ve Misli.Com 3. Lig Kulüplerine, TFF Sağlık Rehberi ve Covid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat kapsamında bir uyarı genelgesi gönderildi.

Müsabakaların sağlıklı şekilde oynanması için düzenlenen genelgede kulüplerin uyması gereken hususlar belirtiliyor.

 Genelgede şu ifadelere yer verildi; Yeni sezonun başlaması ile birlikte özellikle Misli.com 2. Lig ve Misli.com. 3. Lig müsabakalarında; Sağlık Kurulumuz tarafından hazırlanan TFF Covid-19 Sağlık Rehberi ve Yönetim Kurulumuzca kabul edilerek ilan edilen Covid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat hükümlerinin tam ve gereği gibi kulüplerimizce yerine getirilmediği gözlemlenmiştir. Bu kapsamda müsabakaların sağlıklı bir şekilde oynanabilmesini sağlamak amacıyla Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig Kulüplerimizin Sağlık Rehberi ve ilgili Talimatın tamamına uygun hareket etmeleri ve aşağıdaki hususlara özenle riayet etmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda; 1- Talimat’ın 7. maddesinin 4. bendi uyarınca; “Kulüpler tarafından, tüm futbolcularına, teknik ve destek ekiplerine, maç operasyonu içerisinde görev yapacak görevlileri ile top toplayıcılara (Talimatın ekinde yer alan zorunlu test yaptırılacak kişilere) her müsabakadan 2 gün önce (MG – 2) Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar ile Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olan laboratuvarlarda Covid-19 PCR testi yaptırılması zorunludur. Bununla birlikte il dışında oynayacak takımlar müsabakadan 3 gün önce (MG-3) Covid-19 PCR testi yaptırabilirler. Covid-19 salgın hastalığını geçirmekte olanlar veya Covid-19 nedeniyle karantinada olanlar ile test yaptırması zorunlu olmasına rağmen test yaptırmayan kişiler stadyuma giremezler, müsabakalarda yer alamazlar. Test yaptırması zorunlu olan kişilerin Covid-19 PCR test sonuçları, HES uygulamasına entegre FYS Akreditasyon Sistemi üzerinden kontrol edilir. Test sonucu pozitif olanların, Covid-19 nedeniyle karantinada olanların veya test sonucu müsabakadan önce çıkmamış olanların müsabakalara katılmalarına veya akredite edilmelerine izin verilmez. Gerekli görülmesi halinde test yaptırması zorunlu olan kişilerin bağlı olduğu kulüp veya kuruluş yetkilisi tarafından Covid-19 PCR test sonuçlarını Müsabaka Organizasyon Toplantısından önce saat 09:30’da TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolörü’ne teslim etmesi zorunludur. Kulüp doktorları tarafından teslim edilen testlerin sonucunda salgın hastalığı geçirmekte olanlar stadyuma giremez, müsabakalarda yer alamazlar. Test yaptırması zorunlu olmasına rağmen, test yaptırmayan kişiler stadyuma giremezler.” Uygulamada bazı kulüplerimizin ağız ve burun sürüntü yoluyla yaptırılması zorunlu olan Covid19 PCR testi yerine, başka testler yaptırdığı görülmüştür. Bu durumda olanlar stadyuma alınmadığı gibi müsabakalar da oynatılmamıştır. Kulüplerimizin mağdur olmalarını engellemek ve müsabakaların oynanmasını sağlamak için Covid-19 PCR yaptırmaları ve talimat hükümlerine uygun hareket etmeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, Covid-19 PCR testlerinin talimatta belirtilen sürelerde ve gecikmeleri önlemek adına sabah saatlerinde yapılması büyük önem arz etmektedir. 2- Müsabakalarda stadyuma girecek futbolcular, teknik adamlar ile yedek kulübesinde bulunacak kişiler ile test yaptırması zorunlu olan kişilere ev sahibi kulüpler tarafından belirlenecek sağlık görevlileri aracılığı ile kulak yolundan tek kullanımlık uç ile ateş ölçümünün yapılması zorunludur. Ancak, uygulamada kulak yolundan yapılması gereken ateş ölçümlerinin yapılmadığı, kulaktan ateş ölüm cihazı yerine başka cihazlar kullanmak suretiyle ateş ölçümünün yapılmak istendiği veyahut yeterli sayıda tek kullanımlık uç bulundurulmadığı tespit edilmiştir. Müsabakaların sağlıklı ortamda oynanabilmesi için anılan düzenlemeye uygun hareket edilmesi gerekmekte olup, aksine davrananlar hakkında talimattan kaynaklanan işlemler Federasyonumuzca yapılacaktır. 3- Kulüplerimizin ve futbolcularımızın Sağlık Kurulumuz tarafından yayınlanan TFF Covid-19 Sağlık Rehberinde belirtilen koruma tedbirlerine uymaları pozitif vakaları vakaların azaltılması ve ortadan kaldırılması için kaçınılmaz bir gerekliliktir. Özellikle müsabakaların pozitif vakalar sebebiyle ertelendiği de dikkate alınarak, sezonun sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak için Rehberde belirtilen koruma tedbirlerine harfiyen uyulmasını, ayrıca Covid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ta belirtilen Stadyum Düzeni, Organizasyon ve Sorumluluk, İlave Sağlık Tedbirleri ve Akreditasyona ilişkin hususların eksiksiz uygulanması gerekmektedir. Bahse konu Rehber ve Talimat hükümlerine uyulmamasından kaynaklanacak olumsuzluklardan tamamen kulüplerimiz sorumlu olacaktır. 4- Talimat’ın 7. maddesinin 5. fıkrası uyarınca; “Covid-19 salgın hastalığını geçirmekte olanlar veya Covid-19 nedeniyle karantinada olanlar ile test yaptırması zorunlu olmasına rağmen test yaptırmayan kişiler stadyuma giremezler, müsabakalarda yer alamazlar. Test yaptırması zorunlu olan kişilerin Covid-19 PCR sonuçları, HES uygulamasına entegre FYS Akreditasyon Sistemi üzerinden kontrol edilir. Test sonucu pozitif olanların, Covid-19 nedeniyle karantinada olanların veya test sonucu müsabakadan önce çıkmamış olanların müsabakalara katılmalarına veya akredite edilmelerine izin verilmez.” Bahse konu talimat hükümlerinin uygulanmasında aksaklıkların yaşandığı görüldüğünden, kulüplerimizin müsabakalardan 24 saat öncesinde akreditasyon işlemlerini tamamlamalarının faydalı olacağı görülmüştür. Kulüp akreditasyon sorumlularının pozitif vakaların önceden tespitini sağlamak adına bu hususa riayet etmeleri gerekmektedir. 5- Talimatlarımız gereği Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig Kulüplerimizin doktor bulundurmaları ve müsabakalarda doktorların da Covid-19 PCR testi yaptırmaları zorunludur. Ancak, bazı müsabakalarda kulüplerimizin doktor bulundurmadığı, bazı müsabakalarda ise doktorların Covid-19 PCR testlerini yaptırmadığı görülmüştür. Anılan düzenlemelere aykırı davranan kulüpler hakkında Futbol Disiplin Talimatı hükümleri uygulanacaktır. 6- Protokol tribününe, ev sahibi kulüpten 20 kişi, misafir kulüpten 20 kişi, TFF Başkanı ve yöneticileri ile TFF Başkanı tarafından görevlendirilecek kişiler, müsabakanın oynandığı ilin Valisi veya görevlendireceği Vali Yardımcısı, İlçelerde Kaymakam, İl Emniyet Müdürü, Jandarma Bölgelerinde Jandarma Komutanı, İl Spor Savcısı, Gençlik ve Spor İl Müdürü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü protokol görevlisinin girebileceği belirlenmiştir. Müsabakalara protokol tribününe belirlenen kişilerden fazla sayıda kişinin alınmaması gerektiğini hatırlatırız. 7- Talimat’ta belirlenen Stadyum Test Bölgesi’nde görev alan kişiler Covid-19 PCR testi yaptırmak zorunda olup, Stadyum Test Bölgesine Covid-19 PCR testi olmayan kişilerin girmeleri yasaklanmıştır. 8- Protokol tribününde yer alacak kişilerin stadyumun diğer alanlarına akredite edilemeyeceğini, protokol tribünü veya protokol tribünü olarak kullanılan alanlar hariç olmak üzere, akredite alanlara ve soyunma odalarına giremeyeceğini ve Protokol tribününde yer alan kişilerin akredite alanlara girmeleri halinde Talimat’ta belirtilen disiplin cezalarının uygulanmak durumunda kalınacağını belirtiriz. Federasyonumuzun ve TFF Sağlık Kurulu’nun temel amacı insan sağlığından ödün vermeden, özellikle bireysel sorumluluğun büyük önem taşıdığı salgın sürecinde müsabakaların devam etmesi ve tamamlanmasını sağlamaktır. Bunun için Federasyonumuz, talimatlarla düzenlenmiş hususların ve kuralların yerine getirildiğini kontrol ederek gerektiğinde disiplin yaptırımları uygulamasının Talimatlarımız uyarınca zorunluluk olduğunu bir kez daha önemle hatırlatırız.”

PAYLAŞ