T.C.KÜTAHYA1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2022/5 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kütahya İli, Merkez İlçesi, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 2548 Ada, 13 Parsel, Bahçeli Kagir Ev vasfındaki taşınmaz satılacaktır.
Taşınmaz 135 m2 yüz ölçümüne sahip 2548 ada 13 parsel üzerinde konumlu müstakil binadır. Bitişik nizamda, 3/A yapı sınıfında, yığma yapı tarzında, zemin + 1 katlı olarak toplam brüt 196 m2 alanlı inşa edilmiş, yaklaşık 50 yaşındaki binadır. Binanın dış cepheleri sıvalı olup girişinde demir doğrama kapısı mevcuttur. Binada ısınma ve sıcak su ihtiyacı katı yakıtlı soba ile sağlanmaktadır.
Zemin Kat:Brüt 98 m2 alana sahip olan katta 1 adet daire bulunmaktadır. 1. Kat: Brüt 98 m2 alana sahip olan katta 1 adet daire bulunmaktadır. Daireler 2 oda, hol, mutfak, lvb/wc, banyo hacimlerinden oluşmaktadır. Pencereleri PVC doğramadır.
Taşınmaz Fuatpaşa Mahallesi, Pusula Sokak üzerinde konumlu olup yakın çevresinde Yunus Emre Ortaokulu, camii, park ve marketler bulunmaktadır. Şehir merkezine ve sosyal donatı alanlarına yürüme mesafesinde yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede genel olarak eski yapıların yıkıldığı yerlerine apart tarzı dairelerin bulunduğu yeni binaların inşa edildiği görülmüştür. Günlük ihtiyaçlar yakın mesafeden karşılanabilmektedir. Bölge genel olarak orta düzey gelir grubu tarafından yerleşim ve yatırım amaçlı olarak talep görmektedir.
Adresi : Fuat Paşa Mahallesi, Pusula Sokak, No:16Merkez / KÜTAHYA
Yüzölçümü : 135,00 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Kütahya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 14.02.2022 tarih ve E.881-2909 sayılı yazısına göre; kıymet takdirine konu taşınmazın bulunduğu ada/parselin imar uygulamasının iptal edildiği, konu ile alakalı İzmir Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava Dairesi’nin vereceği karar doğrultusunda imar durumu hakkında bilgi verilebileceği belirtilmiştir.
Kıymeti : 400.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Ev Kütahya Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ve Şükran ŞAHİH’e aittir. Tapu Kaydındaki Gibidir
Satış Günü : 28/09/2022 günü 10:45 – 10:50 arası
Satış Günü : 26/10/2022 günü 10:45 – 10:50 arası
Satış Yeri : KÜTAHYA ADLİYESİ EK BİNA HUKUK MAHKEMELERİ 2. KAT SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin () bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2022/5 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. (İİK m.126) () İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

PAYLAŞ