T.C.KÜTAHYA1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2020/29 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kütahya İli, Merkez İlçesi, Cedit Mahallesi, 1719 Ada, 176 Parsel,Domaç Çıkmazı Mevkii, 144,83 m2, tapuda Arsa vasfında, Üzerinde bodrum+zemin+3 normal kat+çatı katı bulunan taşınmaz satılacaktır.
Taşınmaz üzerinde, bitişik nizamda, betonarme karkas yapı tarzında, bodrum+zemin+3 normal kat+çatı katı katlı, toplamda brüt 525,00 m2 alanlı, yaklaşık 30 yaşında müstakil bina bulunmaktadır. Bodrum katta brüt 97 m2 alanlı, zemin katta brüt 102 m2 alanlı, 1. Ve 2. Normal katlarında brüt 105’erm2 alanlı, 3. Normal kat 107 m2 alanlı, çatı katta 9 m2 alanlı bağımsız bölümler bulunmaktadır. Ayrıca çatı katta brüt 35 m2 alanlı teras alanı bulunmaktadır. Binaya giriş zemin kat seviyesinde sağ akstan sağlanmaktadır. Binanın dış cephesi ısı yalıtımlı dış cephe boyalıdır. Bina girişinde camekanlı demir doğrama kapısı mevcut olup girişi koridor ve merdiven zeminleri mozaik kaplama merdiven korkulukları demir doğramadır.
Bodrum kat brüt 97 m2 alanlı kat eklenti depo hacminden oluşmaktadır. Zemin kat brüt 102 m2 alanlı olan bina girişi ve bir adet işyeri hacminden oluşmakta olup, işyeri brüt 86 m2 alanlıdır. 1. ve 2. Normal katlar brüt 105 m2 alanlı katlar birer adet daire hacminden oluşmakta olup daireler95’er m2 alanlıdır. 3. Normal kat brüt 107 m2 alanlı bir adet daire hacminden oluşmakta olup daire brüt 97 m2 alanlıdır. Çatı kat brüt 9 m2 alanlı merdivenkovası ile brüt 35 m2 alanlı açık teras hacminden oluşmaktadır.
Kütahya il merkezinin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Cedit mahallesinde konumlu olup, yakın çevresinde, tescilli tarihi eserler, Tahıl pazarı, zemin katları işyeri diğer katları mesken nitelikli apartmanlar, park ve marketler bulunmaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanır. İl merkezine, resmi kurumlara, ve sosyal donatılara yürüme mesafesindedir.
Adresi : Cedit Mahallesi, 1. Cihangir Sokak, No:13 Merkez-KÜTAHYA
Yüzölçümü : 144,83 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Kütahya 4. Etap uygulama imar planında bitişik nizam 4 (dört) kat konut yapı adasında kalmaktadır. Önlemli alan (ÖA-2) içersindedir.
Kıymeti : 620.000,00 TL
KDV Oranı : İş Yeri için%18 – Diğer Bağımsız Bölümler için %1 (Satış sonrası
Oranlama Yapılacaktır)
Kaydındaki Şerhler : 13/A maddesi gereğince cins değişikliği ilişiği kesilmiştir. Tapu
Kaydındaki Gibidir.
Satış Günü : 14/07/2021 günü 11:00 – 11:05 arası
Satış Günü : 11/08/2021 günü 11:00 – 11:05 arası
Satış Yeri : KÜTAHYA ADLİYESİ HUKUK MAHKEMELERİ EK BİNA SULH HUKUK MAHKEMESİ
DURUŞMA SALONU
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin () bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/29 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. (İİK m.126) () İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

PAYLAŞ