T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

Belediye Encümeni’nin 13.07.2021 tarihli ve 968 sayılı kararıyla; İlimiz Merkez Ali Paşa Mahallesi 5 pafta 85 ada 31 parselde bulunan ve Klasik Osmanlı mimarisinin ender örneklerinden biri olan Darül-Kurra’nın görünür hale getirilmesi amacıyla söz konusu eserin doğusunda arka bahçesine bitişik 85 ada 4 parsel numaralı taşınmazın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 15. Maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 69. Maddesi ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılarak satın alınmasına karar verilmiştir.

İlimiz Merkez Ali Paşa Mahallesi 5 pafta 85 ada 4 parsel numaralı taşınmazda soy ismi kayıtlı olmayan Mehmet Ali oğlu  Mehmet Reşat’ın 9/84 (34,11 m²) hissesi için 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 8’nci maddesi doğrultusunda pazarlıkla satın alma usulünün uygulanması amacıyla ilgili Kurumlar aracılığıyla malik ve adres araştırması yapılmış olmasına rağmen ulaşılamamıştır.

Kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıdaki listede belirtilen hissenin 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8’nci maddesi doğrultusunda pazarlıkla satın alınması düşünülmektedir. Kütahya Belediyesi Uzlaşma Komisyonunca 26/01/2022 Çarşamba Günü, saat:10.30 ‘da Kütahya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Merkez/ KÜTAHYA adresinde uzlaşma toplantısı yapılacaktır. Bahsedilen hisse için uzlaşma toplantısına katılan olmaması durumunda 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10’ncu maddesi doğrultusunda kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın Kütahya Belediyesi adına tescili davası açılacaktır. Aşağıda listede yer alan taşınmaz maliklerine 7201 Sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilan olunur.

MALİK VE ADRES BİLGİLERİNE ULAŞILAMAYAN KÜTAHYA İLİ MERKEZ İLÇEDE KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VARLIĞI ÇEVRESİNDE KALAN KAMULAŞTIRILMASI GEREKEN TAŞINMAZ MALLARIN TAPU BİLGİLERİ
İLÇEMAHALLEPAFTA NOADA NOPARSEL NOADI – SOYADIBABA ADIMALİKİN TAŞINMAZDAKİ HİSSESİTAŞINMAZ MALIN CİNSİTAŞINMAZIN YÜZÖLÇÜMÜMALİKİN KAMULAŞTIRILAN ALANDAKİ HİSSESİ
MERKEZALİ PAŞA5854MEHMET REŞATMEHMET ALİ9/84ARSA318,36 m²34,11 m²
PAYLAŞ