T.C. KÜTAHYA 2. İCRA DAİRESİ 2020/68 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI1 NO’LU TAŞINMAZIN

T.C.
KÜTAHYA 2. İCRA DAİRESİ
2020/68 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Satışa konu taşınmaz tapuda Kütahya ili Karaöz Köyü 104 ada 14 parsel sayılı 7269,93 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz olup borçlu adına tam oranda hisselidir. Karaöz Köyü Kütahya il merkezine 18 km mesafede olup taşınmaz kumlu tınlı taşlı sığ profilde toprak yapısına sahip, kuru tarım arazisi vasfında, kıymet taktiri tarihi itibariyle boş olan eğimi %3-4, münavebele olarak arpa, buğday, nohut tarımına elverişli tarladır.
Kıymeti29.079,72 TL KDV Oranı%18
1. Satış Günü07/10/2020 günü 10:00 – 10:05 arası
2. Satış Günü04/11/2020 günü 10:00 – 10:05 arası
Satış Yeri: Kütahya Belediyesi Hizmet Binası 1.Kat Mezat Salonu – Gaybiefendi Mah. Atatürk Bulv. No:83 MERKEZ / KÜTAHYA
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Satışa konu taşınmaz tapuda Kütahya ili Merkez Karaöz Köyü 101 ada 271 parsel sayılı 1319,71 m2 yüzölçümlü bahçe niteliğinde taşınmaz olup borçlu adına tam oranda hisselidir. Taşınmaz köy yerleşik alanında kalıp plansız alanlar yönetmeliğine bağlı imarlı parsel olduğundan vasfı bahçe niteliğinde olsa dahi arsa olarak değerlendirilmiştir.
Kıymeti52.788,00 TL KDV Oranı%18
1. Satış Günü07/10/2020 günü 10:10 – 10:15 arası
2. Satış Günü04/11/2020 günü 10:10 – 10:15 arası
Satış Yeri: Kütahya Belediyesi Hizmet Binası 1.Kat Mezat Salonu – Gaybiefendi Mah. Atatürk Bulv. No:83 MERKEZ / KÜTAHYA
3 NO’LU TAŞINMAZIN
ÖzellikleriSatışa konu taşınmaz tapuda Kütahya ili Merkez Karaöz Köyü 111 ada 1 parsel sayılı avlulu ahşap ev ahır ve samanlık niteliğinde 899,54 m2 yüzölçümlü olup borçlu adına tam oranda hisselidir. Taşınmaz köy yerleşik alanında kalıp plansız alanlar yönetmeliğine bağlı imarlı parseldir. Taşınmazın açık adresi Karaöz Köyü No:46 Kütahya’dır. Taşınmaz üzerinde tek katlı ahır (80 m2) depo (4 m2), samanlık (90 m2), ev (90 m2) kümes (15 m2) binaları bulunmaktadır. Binaların toplam yaklaşık alanı 295 m2 olup taşınmazdaki binalarda pencereler ahşap doğrama, duvarlar sıva kaplamadır. Taşınmaz 2B yapı sınıfında sobalı olup, ulaşım ve alt yapı hizmetlerinden faydalanılmakta, binalar yaklaşık 35-40 senelik, taşınmazın bahçesi taş duvar ile çevrilidir. Taşınmaz Kütahya çarşı merkezine yaklaşık 17 km mesafededir.
Kıymeti147.500,00 TL KDV Oranı%18
1. Satış Günü07/10/2020 günü 10:25 – 10:30 arası
2. Satış Günü04/11/2020 günü 10:25 – 10:30 arası
Satış Yeri: Kütahya Belediyesi Hizmet Binası 1.Kat Mezat Salonu – Gaybiefendi Mah. Atatürk Bulv. No:83 MERKEZ / KÜTAHYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/68 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

PAYLAŞ