T.C.KÜTAHYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2019/27 SATIŞ

T.C.KÜTAHYA
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2019/27 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Kütahya İl, Merkez İlçe, CEDİT Mahallesi, 157 Ada, 37 Parsel, Bahçeli Ahşap Ev vasfında, Bodrum üstü iki katlı bina, yığma kagir olarak yapılmış, oturma alanı 80,00 m2. Bina yaklaşık 70 yıllık olup zemin katında ve birinci katında ayrı giriş kapısı vardır, Bina da doğal gaz giriş kutusu olduğu ancak yapılan incelemede Kombilerin ve panel peteklerin sökülmüş olduğu , Zemin ve 1.katı 2+1 odalıdır. Pencerelerin bir kısmı ahşap bir kısmı PVC Doğramadır. Kapılar suntalem ahşap, bina genel olarak bakımsız – tadilat ihtiyacı bulunmaktadır. Bodrum katı kömürlük – depo olarak kullanılmaktadır. Binanın arka cephesinde 175 m2.büyüklüğünde bahçesi vardır. Şehir merkezine yaklaşık 1 kmLala Hüseyin Paşa caddesine cephelidir. Belediye alt yapı hizmetlerinden yararlanır. Şehrin tarihi yapılarının bulunduğu eski yerleşim bölgesi içerisinde kalmaktadır.
Adresi Cedit Mahallesi Lala Hüseyin Paşa Caddesi No:134 Kütahya Merkez / KÜTAHYA
Yüzölçümü 255,85 m2
Arsa Payı Tam
İmar Durumu Kısmen yol, Kısmen de bitişik nizam üç kat yapı adasında kalmaktadır. Etkilenme geçiş alanı ve önlemli alan (ÖA-3) içerisindedir.
Kıymeti 422.975,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü 26/11/2020 günü 09:30 – 09:35 arası
2. Satış Günü 22/12/2020 günü 09:30 – 09:35 arası
Satış Yeri : KÜTAHYA ADLİYESİ HUKUK MAHKEMELERİ EK BİNA SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU(ESKİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI)
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/27 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

PAYLAŞ