T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/59 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya Merkez Enne Mahallesi
MEVKİİ : –
PAFTA NO : –
ADA NO : 248
PARSEL NO : 40, 41
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 951,32 m2 yüzölçümlü taşınmazın 72,57 m2’lik kısmı ve 777,25 m2 yüzölçümlü taşınmazın 59,18 m2’likkısmı,
MALİKİN ADI VE SOYADI : Müge Yargan KİŞİOĞLU,
DURUŞMA GÜNÜ : 02/06/2022Saat 11:50
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Kütahya Belediye Başkanlığı,
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/59 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/02/2022

PAYLAŞ