T.C. EMET İCRA DAİRESİ

2020/62 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kütahya ili, Emet ilçesi, Gürpınar Köyü, Korubaşı mevkii, 156 ada, 46 parsel nolu, 3.592,00 m² yüzölçümlü, tarla nitelikli taşınmazdır.Emet Belediye Başkanlığı’nın 25/01/021 tarihli 51 sayılı cevabi yazısında “Söz konusu taşınmaz ilçemiz uygulama imar planı sınırlarımız ve mücavir alan sınırlarımız dışında kalmaktadır.” denilmektedir. Taşınmaz üzerinde tapu kaydında “A/M:234.67 m² lik kısım üzerinde BOTAŞ-BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA AŞ LEHİNE DAİMİ İRTİFAK HAKKI.” bulunmaktadır. Keşif günü taşınmazın DSİ veya İl Özel İdaresine ait herhangi bir sulama sisteminde dahil olmadığı, ayrıca topoğrafik yapısı ve toprak özellikleri dikkate alınarak kıraç tarla vasfında olduğu, bünye sınıfına göre toprak yapısının kumlu killi tın olduğu, ortalama eğimin % 4 civarında olduğu görülmüştür. Taşınmaz üzerinde ağaç, yapı vb bulunmamaktadır. Taşınmaz Gürpınar Köyü merkezine 1500 metre mesafededir.

Yüzölçümü : 3.592,00 m²

Arsa Payı : —

Kıymeti : 15.122,32 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Diğer : Bakanlar Kurulunun 01/12/2006 tarih 2006/11371 sayılı kararı gereğince Bor madeninden dolayı Yabancı Uyruklu Gerçek ve Tüzel kişilere satışı yapılamayacağına dair “Yabancılara devri yapılamaz.” şerhi vardır.

İrtifak Hakkı : A/M:234,67 m² lik kısım üzerinde Botaş-Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ lehine daimi irtifak hakkı.

1. Satış Günü : 18/10/2021 günü 14:10 – 14:20 arası

2. Satış Günü : 12/11/2021 günü 14:10 – 14:20 arası

Satış Yeri : EMET ADALET SARAYI, EMET İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ODASI

———————————————————————————————————————–

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kütahya ili, Emet ilçesi, Gürpınar mahallesi, Semerler mevkii, 165 ada, 17 parsel nolu, 1.861,46 m² yüzölçümlü, tarla nitelikli taşınmazdır.Emet Belediye Başkanlığı’nın 25/01/021 tarihli 51 sayılı cevabi yazısında “Söz konusu taşınmaz ilçemiz uygulama imar planı sınırlarımız ve mücavir alan sınırlarımız dışında kalmaktadır.” denilmektedir.Her ne kadar keşif günü taşınmazın İl Özel İdaresi Sulama sistemine dahil olduğu görülmüştür. Keşif günü taşınmazın topoğrafik yapısı ve toprak özellikleri dikkate alınarak sulu tarla vasfında olduğu, bünye sınıfına göre toprak yapısının kumlu killi tın olduğu, ortalama eğimin % 1 civarında olduğu görülmüştür. Taşınmaz üzerinde 1 adet 2 yaşında ceviz ağacı bulunmaktadır. Taşınmaz Gürpınar köyü merkezine 500 metre mesafededir.

Yüzölçümü : 1.861,46 m²

Arsa Payı : —

Kıymeti : 43.353,41 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Diğer : Bakanlar Kurulunun 01/12/2006 tarih 2006/11371 sayılı kararı gereğince Bor madeninden dolayı Yabancı Uyruklu Gerçek ve Tüzel kişilere satışı yapılamayacağına dair “Yabancılara devri yapılamaz.” şerhi vardır.

1. Satış Günü : 18/10/2021 günü 14:30 – 14:40 arası

2. Satış Günü : 12/11/2021 günü 14:30 – 14:40 arası

Satış Yeri : EMET ADALET SARAYI, EMET İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ODASI

———————————————————————————————————————–

3 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kütahya ili, Emet ilçesi, Gürpınar köyü, Köyaltı mevkii, 169 ada, 3 parsel, 392,00 m² yüzölçümlü, tarla nitelikli taşınmazdır.Emet Belediye Başkanlığı’nın 25/01/021 tarihli 51 sayılı cevabi yazısında “Söz konusu taşınmaz ilçemiz uygulama imar planı sınırlarımız ve mücavir alan sınırlarımız dışında kalmaktadır.” denilmektedir.Keşif günü taşınmazın İl Özel İdaresi sulama sistemlerine dahil olduğu görülmüştür. Keşif günü taşınmazın topoğrafik yapısı ve toprak özellikleri dikkate alınarak sulu tarla vasfında olduğu, bünye sınıfına göre toprak yapısının kumlu killi tın olduğu, ortalama eğimin % 1 civarında olduğu görülmüştür. Taşınmaz üzerinde 6 adet 10 yaşında kavak ağacı, 6 adet 9 yaşında söğüt ağacı bulunmaktadır. Taşınmaz Gürpınar köyü merkezine 200 metre mesafededir.

Yüzölçümü : 392 m²

Arsa Payı : —

Kıymeti : 9.920,40 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Diğer : Bakanlar Kurulunun 01/12/2006 tarih 2006/11371 sayılı kararı gereğince Bor madeninden dolayı Yabancı Uyruklu Gerçek ve Tüzel kişilere satışı yapılamayacağına dair “Yabancılara devri yapılamaz.” şerhi vardır.

1. Satış Günü : 18/10/2021 günü 14:50 – 15:00 arası

2. Satış Günü : 12/11/2021 günü 14:50 – 15:00 arası

Satış Yeri : EMET ADALET SARAYI, EMET İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ODASI

———————————————————————————————————————–

4 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Kütahya ili, Emet ilçesi, Gürpınar köyü, Köyaltı mevkii, 169 ada, 1 parsel nolu, 392,00 m² yüzölçümlü, tarla nitelikli taşınmazdır.Emet Belediye Başkanlığı’nın 25/01/021 tarihli 51 sayılı cevabi yazısında “Söz konusu taşınmaz ilçemiz uygulama imar planı sınırlarımız ve mücavir alan sınırlarımız dışında kalmaktadır.” denilmektedir.Keşif günü taşınmazın İl Özel İdaresi sulama sistemine dahil olduğu görülmüştür. Keşif günü taşınmazın topoğrafik yapısı ve toprak özellikleri dikkate alınarak sulu tarla vasfında olduğu, bünye sınıfına göre toprak yapısının kumlu killi tın olduğu, ortalama eğimin % 1 civarında olduğu görülmüştür.T aşınmaz üzerinde 5 adet 10 yaşında kavak ağacı, 4 adet 9 yaşında söğüt ağacı bulunmaktadır. Taşınmaz Gürpınar köyü merkezine 200 metre mesafededir.

Yüzölçümü : 392 m²

Arsa Payı : —

Kıymeti : 9.618,40 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Diğer : Bakanlar Kurulunun 01/12/2006 tarih 2006/11371 sayılı kararı gereğince Bor madeninden dolayı Yabancı Uyruklu Gerçek ve Tüzel kişilere satışı yapılamayacağına dair “Yabancılara devri yapılamaz.” şerhi vardır.

1. Satış Günü : 18/10/2021 günü 15:10 – 15:20 arası

2. Satış Günü : 12/11/2021 günü 15:10 – 15:20 arası

Satış Yeri : EMET ADALET SARAYI, EMET İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ODASI

———————————————————————————————————————–

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/62 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

PAYLAŞ