ORAN DÜŞÜK

Emet Belediyesi bazı basın yayın organlarında çıkan arsenik miktarı ile ilgili yaptığı açıklamada haberlere yansıyan oranın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Emet Belediyesi yaptığı açıklama ile çıkan haberlere yanıt verdi.

Emet Belediyesi’nden yapılan açıklama şöyle:

“Çeşitli basın yayın organlarında Emet’te halkın su yerine arsenik içtiği iddiaları ile ilgili hususlar konusunda halkımızı bilgilendirme gereği haşıl olmuştur. Emet Belediyesi tarafından 2006 yılında Eti Maden İşletmeleri ile yapılan protokol çerçevesinde Köprücek köyünde 6 adet kuyu açılarak ilçeye sağlıklı içme suyu verilmeye başlanmıştır. Ancak ilerleyen yıllarda kuyulardan sağlanan içme sularında arsenik oranının mevzuatta belirlenen değerlerin üzerine çıkmaya başlamasıyla cazibe ile gelen temiz su kaynakları depolara alınarak içme sularındaki arsenik oranı düşürülmüştür. Daha sonra bazı kuyularda arsenik oranları yükselmesi üzerine 45 ve 6 nolu kuyular kapatılarak iptal edilmiştir.

Ancak uzun dönemde halkın sağlıklı içme suyuna erişimini sağlamak amacıyla ilçemizde DSİ tarafından Yenice köyünde İldeniz Gölet’i inşa edilmiş ve bu göletten ilçemize isale hattı ve arıtma tesisi proje ihalesi İller Bankasınca yapılmıştır. 2021 yılı içerisinde ise

isale hattı ve arıtma tesisi ihalesi yapılarak ilçemize içme suyu sağlanacaktır. Bahsi geçen yazıda 2011 yılında Emet ilçesinde. Dünya Sağlık Örgütü tarafından içilebilir sulardaki arsenik düzeyinin 350 katı, bor düzeyinin ise 8.000 katı olduğu iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. 2011 yılında Belediye içme su şebeke uç noktasında yapılan Ölçümde arsenik oranı 12,93 olup, dönem mevzuatının gerektirdiği limit değer olan miktarın çok az üzerindedir. Söz konusu dönemde yapılan ölçümlerde herhangi bir bor kalıntısına rastlanmamıştır. Yine aynı şekilde Emet’te kanserden Ölüm oranlarının ilin diğer bölgelerindeki ölüm oranlarından yüksek olduğu iddiası ise tamamen asılsızdır. Emet ilçesindeki kanserden Ölüm vakaları Türkiye ortalamasının altında olup, il merkezi ve diğer ilçelerimiz arasında kayda değer bir farklılaşma olmadığı Sağlık Bakanlığınca sağlanan verilerden anlaşılmaktadır.”

Mesut EKİCİ

PAYLAŞ