KUTSO’da Pandemi dönemi çalışmalar anlatıldı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç Başkanlığında, KUTSO toplantı salonunda basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, KUTSO’nun son dönemlerdeki hizmet ve faaliyetleri, projeleri ve stratejik çalışmaları, pandemi sürecindeki çalışmaları, paydaşlarla iş birliği gibi konularda, basın mensupları aracılığıyla, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç ile KUTSO Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, kamuoyu ile bilgiler paylaşıldı.

PANDEMİ DÖNEMİ ÇALIŞMALAR

KUTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Öncel yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. TOBB çatısı altındaki tüm oda ve borsalarda olduğu gibi, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası  (KUTSO) olarak, koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini azaltmaya yönelik alınan tedbirlere katkı sağlamak gayretiyle bu yönde çalışmalar yapılmıştır.  Pandemi döneminde, üyelerimizin sorunları ve çözüm önerileri hızla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) iletilmiştir. Birliğimiz ise ülke genelindeki 365 oda ve borsadan gelen sorunları ve talepleri, ilgili kurumlara ileterek takibini yapmış, bu taleplerin sonuçlarını ve yapılan çalışmalara dair gelişmeleri her gün oda ve borsalara iletmiştir. Biz de KUTSO olarak, bu gelişmeler hakkındaki bilgileri üyelerimize düzenli olarak ilettik.

ÇALIŞMALARA DESTEK VERDİK

Bu dönemde ülke çapında bazı ürünlerin fiyatlarında görülen artışlara karşı, TOBB öncülüğünde başlatılan tedbir seferberliği kapsamında yürütülen çalışmalara destek verdik. İş dünyasının haksız fiyat artışına engel olması yönünde bildirgesini, tüm ülkede eş zamanlı olarak düzenlenen ve bizim de odamızda yapılan basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaştık. Tüm yerel yönetimlerde olduğu gibi, ilimizde de Kütahya Valiliği tarafından oluşturulan İl Pandemi Kurulu’nda Odamızı temsilen görev alan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Hasan Öncel aracılığıyla üyelerimizi ilgilendiren konularda gerekli bilgilendirmeler ve görevler yerine getirildi. Üyelerimizin ticaretinin kesintiye uğramaması için Kütahya Valiliği ile odamız arasında sağlanan koordinasyonla sokağa çıkma yasağı kapsamındaki illere giriş çıkış yapabilme imkânı sağlamak üzere izin alma süreçleri yürütülmüştür. Bu sayede iş dünyası tarafından ulusal ve küresel gündem izlenerek, pandeminin ekonomiye olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik çabalar topyekûn sürdürülmüştür dedi.

ODAMIZDA 14 ADET MESLEK KOMİTESİ

KUTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Yazaroğlu paylaştığı bilgilerde şu ifadelere yer verdi. Odamızda 14 adet meslek komitesi, 164 (asil ve yedek) komite üyesi bulunmaktadır.

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kanunu ilgili maddeleri gereğince, TOBB çatısı altında bulunan her oda ve borsada olduğu gibi, 4 yılda bir gerçekleşen seçimlerle komite üyeleri göreve başlamaktadır.  Komite üyeliğinin devamı, üyenin sorumlulukları, üyeliğin sona ermesi gibi hususlar yine belirtilen kanun ve yönetmeliklerde yer alan hükümlerle kurallara bağlanmıştır.

Bunlara ilişkin bilgiler, komite üyeliği / organ üyeliği başlayan üyelere oryantasyon programları ile aktarılmaktadır.  Kanun ve yönetmelikler gereğince, ayda bir meslek komitesi, yılda iki defa müşterek meslek komitesi toplantısı yapılmaktadır. Meslek komitesi başkanlarımız, yasal zorunluluk olmamasına rağmen, iletişim ve koordinasyonun yürütülmesine katkı sağlamak üzere, her ay yapılan Meclis toplantılarımıza katılmaktadır.  Üyelerimizin sektör temsilcisi olarak görev yapan meslek komitelerimiz, üyeler ile yönetim kurulumuz arasında köprü görevini üstlenmekte, üyeler kendi sektörleriyle ilgili konularda, taleplerini, görüş ve sorunlarını, meslek komiteleri vasıtasıyla odamıza iletebilmektedir. Meslek Komiteleri toplantısında görüşülen hususlar, yönetim kurulumuza intikal ederek müzakeresi yapılmakta, gerekli çalışma ve eylemler için kararlar alınarak, bu doğrultuda işlemler yürütülmektedir.

Pandemi öncesindeki dönemde, 14 meslek grubumuzla, meslek grupları bazında, üyelerimizle sektörel istişare toplantıları gerçekleştirilmiştir. Sosyal tesisimizde Yönetim Kurulu Başkanımızın, Başkan Yardımcımızın, ilgili meslek komitesi başkanımızın ve temsilci üyelerin katılımıyla yemekli yapılan toplantılarda üyelerin sektörel sorunları, talepleri, çözüm önerileri istişare edilmiştir. KUTSO Ne Yapar Bilgi notu tüm üyelerimizle paylaşılmıştır. Ayrıca Odamızın tarihçesi, hizmetleri, faaliyetlerine ilişkin bilgi notu üyeler ile paylaşılmıştır.

BALO 118 ORTAĞA ULAŞMIŞTIR

KUTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Salih Çetiner   (BALO) Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar lojistik sektörüne demiryolu ağırlıklı intermodal taşımacılık hizmeti sunmaktadır. 2011 yılında Türkiye’nin çatı sivil toplum örgütü olan TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin öncülüğü ve katılımında, Türkiye’nin birçok yöresinden, oda, borsa ve organize sanayi bölgelerinin iştiraki ile 94 ortakla kurulmuş ve yapılan sermaye artırımı ile birlikte 2014 yılından itibaren 118 ortağa ulaşmıştır. KUTSO’nun da ortağı bulunduğu BALO A.Ş.’nin, 10 Temmuz 2020 tarihinde Ankara TOBB’da gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında, KUTSO’yu temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Salih Çetiner, BALO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

KÜTAHYA BELEDİYESİ İLE ÇALIŞMALAR

Kütahya Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Dumlupınar Fuarı, Tarım Fuarı gibi vb. etkinliklere, Odamız tarafından destek verilmektedir. KUTSO olarak, İldeki 5 erkin iş birliği çalışmalarını önemsediğimiz sıkça dile getirilmektedir. Bu kapsamda, Kütahya Belediyesi ile de çeşitli görüşmeler, ziyaretler, toplantılar, proje ortaklıkları çalışmaları yürütülmektedir. Belediye Başkanı seçim döneminde, iş dünyası adına, şehrin ve iş dünyasının Belediyeden beklentilerine ilişkin hususlar dile getirilerek, görüşler, sorunlar ve çözüm önerileri iletilmiştir. Yeni göreve seçilen her belediye başkanı ile odamız heyeti tarafından hızla iletişim kurulmakta, hizmetlere ilişkin bilgi paylaşımı yapılmakta, yeni iş birliği faaliyetleri hızla planlanmaktadır. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı alanındaki çalışmalarda iş birliği halen devam etmektedir. 11 Aralık 2019 tarihinde, Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen “İstihdam Şurası, Girişimci Destek Projesi, Kütahya Devlet Destekleri Rehberi” tanıtım programında, odamız tarafından destek verilmiş, temsilcilerimiz etkinlikte hitap etmiştir. (17 Aralık 2019 tarihinde, Kütahya Belediye Başkanı Prof.Dr.Alim Işık ile beraberindeki Belediye Başkan Yardımcıları katılımında, odamız ev sahipliğinde istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, Kütahya’nın sosyal ve ekonomik durumu, yatırımlar, yürütülen proje ve faaliyetlere ilişkin karşılıklı görüş alış verişinde bulunulmuş, iş birliği çalışmaları değerlendirilmiştir. 

KUTSO TARAFINDAN DESTEK SAĞLANMAKTADIR

KUTSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Tolga Eskioğlu    Kütahya’nın iktisadi ve sosyal alanda gelişmesine katkı sağlamak üzere KUTSO tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, tüm kurum, kuruluşlar ve paydaşlarla çeşitli iş birlikleri ve faaliyetler gerçekleştirilmektedir. İlimizdeki sosyal sorumluluk faaliyetlerine, her yıl KUTSO tarafından destek sağlanmaktadır.  Ahilik Haftası, Hıdrellez günü, Turizm Haftası, Gençlik Haftası, milli bayramlardaki etkinlikler,  (19 Mayıs, 29 Ekim vb.) TOBB finansmanı ile eğitim ve gıda yardımı, Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Kütahya Dumlupınar Fuarı, Kütahya Tarım Fuarı, başka illerde düzenlenen Kütahya Günleri etkinlikleri, meslek liselerine destekler, deprem, sel vb. gibi doğal afetler olması durumunda, bulunduğu yerlerde yapılan yardımlara destek, milli birlik ve beraberlik gerektiren durumlarda paydaşlarla iş birliği yapılarak destek verilmektedir. Bu yıl Elazığ, Malatya depremi olduğunda, 2 tır yardım malzemesi gönderimi en güncel örneklerden sadece biridir.

KÜTAHYA 1. OSB

OSB yönetimlerinde, odaların yetkinliğinin artırılması yönünde yapılan çalışmalar neticesinde, idarenin müteşebbis firmalara verilmesi önemli ve etkin bir çalışmadır.   Odamız yönetim kurulu/meclis üyelerinin, OSB’lerde KUTSO’yu temsilen görev alması, iş birliğini ve verimi artırmaya katkı olmaktadır.  

PAYLAŞ