KÜTAHYA’NIN ARTIK KARAR VERMESİ LAZIM!

Yıllardır Kütahya’da konuşulanların özetine bakacak olursak, Kütahya ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanlarda geri kalmışlığın başkenti olmuştur. Kütahya için “herkes gider Mersin’e biz gideriz tersine” denilebilir. Öyle de olmuştur. Şimdi bana “atma bol keseden” diyen aklı evveller de çıkacaktır. Onları susturmak adına savımı somutlaştırayım.
Türkiye’nin yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarından olan Biyokütle Enerji Santralleri (BES) adeta dokunulmamış hazine görüntüsü veriyor. Kütahya genelinde toplam 8,5 megavat kurulu BES’i bulunuyor. Komşu illere bakalım; Afyon 70,6, Uşak 16,2, Eskişehir 25,8 megavat BES’i ile enerji üretimine ciddi manada destek oluyor.
Gelin bir de Güneş Enerji Santrallerine bakalım. Kütahya’da kurulu 116,32 megavat kurulu Güneş Enerjisi Santrali varken, Afyon’da 252,35, Uşak’ta 129,29, Eskişehir’de 162,56 megavat GES üretimi var.
Sadece enerjiden örnek olsun diye Biyokütle ve Güneş Enerjisi üretimlerini verdim. Anlamadığım bir şey var; Kütahya’nın başı mı kel? Neden her alanda bu 4 il içinde hep sonuncu? Hayvancılık, tarım, spor, siyaset aklınıza ne geliyor? Birçok alanda Kütahya hep son sırada bulunuyor, bunun farkında mısınız? Zannederim bunun sebebi belli. Halk ne ise bizi yönetenler de odur.
Süt ve kaymak ilişkisi! Süt kaynadığı zaman üste çıkan kaymak, sütün içinde bulunandan başka bir şey değildir. Örneğin koyun sütü kaynarsa üstüne çıkan kaymak inek kaymağı olmaz. İnek sütünden manda kaymağı beklemek aptallık olacaktır.
Kütahya halkı kendini geliştirir, sorunun kendinden kaynaklandığını anlar ve buna eğitim ve kültürel gelişmeyle “dur” derse bu memleket düzelir. Aksi halde kendi koltuğunu muhafaza etmek isteyen çıkarcı siyasiler, memleketin ürettiği enerji, tükettiği enerji, tarımsal alanlar, ekonomik gelişmelerle ilgilenmez.
“Nasıl milletvekili olurum, il başkanı olurum, belediye başkanı olurum, nasıl daha fazla kazanırım” diyenlerle memleket gelişmez. Memleket sorunlarına çözüm bulmak için kollarını sıvayan insanlar, servet sahibi olma arzusunda olmayan insanlar ya da servetine servet katmayı hedeflemeyen insanlar iş başına gelirse bu memleket gelişecektir.
Yazımın başlığında da belirttiğim gibi, Kütahya’nın artık bir karar vermesi lazım. Hem de çok kısa bir sürede bunu yapıp yola koyulması gerekiyor…
Sevgiyle kalın…

PAYLAŞ