KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/81 EsasKARAR NO : 2022/322
Davacı BARIŞ GÖKBEL aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli)
davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Davanın KABULÜ ile Eskişehir iliÇifteler İlçesi
Merkez Mah. Cilt No:1 Hane No:1330 BSN:4’de
nüfusa kayıtlı Baki ve Mükerreme oğlu 19.09.1979 d.lu 33499480640 TC kimlik nolu Barış Gökbel’in
nüfustaki Barış olan isminin “MUHAMMED KAMİL” olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE ve nüfusa adının
“MUHAMMED KAMİL” olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE karar verildiği İLAN olunur.

PAYLAŞ