KESTANE DALLARINA KANSER İNCELEMESİ

Simav Orman İşletme Şefiği Demirköy Beldesi düzkoru mevkiinde bulunan kestane ormanlarında kestane dal kanseri ile ilgili incelemelerde bulunuldu.

İncelemelere Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Bursa Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Oğuzhan Sarıkaya, Demirciköy Belde Belediye Başkanı Cihat Onat, Orman Zararlıları İle Mücadele  Şube Müdür Vekili Cihan Köse, Makine İkmal Şube Müdürü Ferhat Çam, Simav Orman İşletme Şefi Muhammet Eğilmez ve belde halkı katıldı.

Bilimsel adı Cryphonectria Parasitica olan dal kanseri zararlısına karşı yapılan teknik işlemler değerlendirilen arazi programında; incelemeye katılan Prof. Dr. Oğuzhan Sarıkaya alternatif mücadele metotlarını da içerecek entegre proje yapılabileceği fikrini sundu ve yöre halkına üretim ve hasat teknikleri ile ilgili tavsiyelerde bulundu.

Bölge Müdürü Hasan Keskin; Sürdürülebilir   ormancılık    bakımından    orman kaynaklarının en iyi şekilde planlanması, işletilmesi ve toplum yararına sunulmasının  günümüzde büyük önem taşıdığını belirterek; “ Bu bağlamda ülkemizin önemli orman ağacı türlerinden biri olan  kestane  ağacının çok  amaçlı  kullanımlar  için önemli  potansiyele  sahip  türlerin  başında  geldiğini söyledi. Keskin; Simav kestane ormanlarının bulunduğu alanlarda yapılan incelemelerde dal kanseri zararlısına karşı yapılacak mücadele çalışmaları ve silvikültürel müdahaleler üzerinde görüşüldüğünü ve yöre halkı ile de istişare de bulunulduğunu belirtti.

Simav Orman İşletme Müdürlüğünce her yıl belirli periyotlar ile yapılan bakım çalışmalarının yöre halkınca takdirle karşılandığını belirten Bölge Müdürü Keskin; yöre halkının bu mücadelede Orman Genel Müdürlüğünün yanında yer aldığını dile getirdi.

Daha sonra Demirciköyü beldesinde anıt ağaç olarak tescillenen 423 yaşındaki Anadolu kestanesi ekip tarafından yerinde görüldü. 13,6 m çevresi, 2,65 cm göğüs çapı ve 21 m yüksekliğinde olan heybetli ağacın halen sağlıklı olduğu, meyve verdiği ve buna rağmen dal kanseri rahatsızlığı bulunmadığı tespit edildi.

PAYLAŞ