Çoklu baro yasa değişikliğine karşıyız

Çoklu baro yasa değişikliğine karşıyız

Kütahya Baro Başkanı Ahmet Atam yaptığı açıklamada “Kütahya Barosu çoklu baro ile ilgili yasa değişikliğine karşıdır” dedi.

 Kütahya Baro Başkanı Ahmet Atam “Bilindiği üzere bir süredir Avukatlık Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklikleri içeren konular gündemde yer almaktadır. Kütahya Barosu çoklu baro ile ilgili yasa değişikliğine karşıdır. Kütahya Baro Başkanlığı olarak bu konuda  08 Mayıs 2020 tarihinde yaptığımız açıklama ile açıkça çoklu baro sistemine karşı olduğumuzu,baroların parçalanması, her ilde birden fazla baro oluşturulması, baroya kayıt zorunluluğunun bertaraf edilmesi, avukatlık şirketleri vasıtasıyla şubeleşmenin getirilmesi, yurtdışı menşeili avukatlık ofislerinin Türkiye de faaliyet gösterebilmesinin önünün açılması gibi çalışmaların, birçok tehlikeyi beraberinde getireceği ve bunun asla kabul edilemeyeceği, farklı düşünce ve hatta etnik kökene dayalı baroların dahi ortaya çıkabileceğine dair  ilk açıklamamızı yapmıştık” dedi.

 DİYALOG VE MÜZAKEREDEN YANA OLACAĞIMIZI SÖYLEMİŞTİK

Akabinde  19 Mayıs 2020 ve 1 Haziran 2020 tarihlerinde Ankara da yapılan Baro Başkanları toplantılarında tüm barolarca imzalanan bildiri, yine teklifin geri çekilmesine ilişkin mutabakatı içerip; ülkemizin içinde bulunduğu böyle bir dönemde, avukatlık yasasında düşünülen tüm çalışmalardan vazgeçilerek, ileriki dönemlerde TBB ve Barolarla birlikte bir çalışma yapılması yönündeki talebimizi ve irademizi tekrarlamış, bu aşamada hazırlanması düşünülen teklifin geri çekilmesi halinde diyalog ve müzakereden yana olacağımızı, konunun tüm muhatapları ile görüşmeye hazır olduğumuzu bir kez daha yinelemiş, teklifin geri çekilmesi noktasında Sayın Adalet Bakanı,  Sayın Kamu Baş denetçisi ve  Siyasi Parti Grup Başkanvekilleri ile müzakereler yapılmış, ilimiz ve diğer illerin milletvekilleri ile iletişime geçilerek tehlikenin boyutları anlatılmış, Baromuz web sayfasından ve sosyal medyadan bunlara ilişkin bilgiler Değerli Meslektaşlarımız ve kamuoyuyla paylaşılmıştır.

KÜTAHYA BAROSUNU TEMSİLEN DİREKT ANITKABİR’E GİTTİM

17 Haziran 2020 tarihinde yine tüm basın ve kamuoyuna, yapılması planlanan değişikliklerle ilgili görüşlerimiz paylaşılmış çoklu baroya ve seçim sistemindeki değişikliklere açıkça karşı olduğumuz hususunda tüm Baro Başkanları ile eş zamanlı basın açıklaması yapılmıştır. 01 Haziran 2020 tarihli tüm baroların mutabakatı ve teklifin geri çekilmemesi üzerine demokratik hakların kullanılması yönündeki karar gereği bazı barolarımız yürüyüş yapılması kararı almıştır. Bu bağlamda farklı eylem şekilleri düşünülmüş, henüz yasa teklifinin net olarak ortaya çıkmamış olması vb nedenlerle yürüme hususu her baronun kendi inisiyatifine bırakılmıştır.  Bu nedenle Anıtkabir ziyareti ve devamındaki programa katılım sağlamak için 22.06.2020 tarihinde tüm başkanlarımız ile Anıtkabir de buluşmak üzere Kütahya Barosunu temsilen direkt Anıtkabir’e gittim. 

UCUZ RANT SAĞLAMAK İSTEYENLERİN   İSE GERÇEKTEN ÜZÜCÜDÜR              

                   Anıtkabir’de, Ankara girişinde temsili yürüyüşlerini yapıp gelecek başkanlarımızı beklerken, TBB Başkanı Sayın Av. Metin Feyzioğlu ve bazı Baro Başkanlarımızda Anıtkabire geldiler. O sırada Baro Başkanlarının Ankara’ya girişinde yürüyüşlerine izin verilmediği haberi alındı, öncelikle saygı duruşunu gerçekleştirip, Ankara girişinde yasal herhangi bir dayanağı olmaksızın temsili 150-200 metrelik yürüyüşlerine izin verilmeyen Baro Başkanlarımıza destek vermek için derhal harekete geçtim ve yanlarına giderek onlarla birlikte olduk. Zira Anıtkabir den saygı duruşunu yapmadan ayrılmak bu defada basında ve kamuoyunda “Anıtkabire kadar gelip saygı duruşunda bulunmadı” şeklinde farklı yorumlara neden olacaktı. Fakat bazı basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımları ise sadece görsel üzerinden hareketle kamuoyunda farklı bir algı oluşmasına neden olmuştur. Bu algının oluşmasına kasten sebep olanlar ve bundan kendine siyasi veya başkaca ikbal sebepleriyle ucuz rant sağlamak isteyenlerin bulunması ise gerçekten üzücüdür. Oysa gerek yürüyen ve gerekse Anıtkabirde onları bekleyen Kütahya Barosu Başkanı olarak benim orada bulunma amacımız aynı ortak payda üzerinedir. Gerek Kütahya Barosu Başkanlığı olarak, gerekse şahsen, aylardır yaptığımız basın açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarında Çoklu Baro Sistemine karşı olunduğu defalarca açık bir şekilde dile getirilmiştir.

ANKARA GİRİŞİNDEKİ MÜDAHALEYİ ŞİDDETLE KINIYORUM

                     Sonuç olarak; Ankara’nın girişinde benimde dün içinde olup maruz kaldığım, Baro Başkanlarına yönelik hukuk dışı tutum ve davranışlar, barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşüne katı bir müdahale olup, kabul edilebilir nitelikte değildir. Gaziantep Baro Başkanı Sayın Av. Bektaş Şarklı’ya ve şiddete maruz kalan diğer arkadaşlarımıza yönelik müdahale ile ilgili ivedilikle soruşturma başlatılarak sorumlular tespit edilmelidir ve Kütahya Baro Başkanlığı olarak bunun takipçisi olunacaktır. Savunma, yargının kurucu unsuru, hak arama hürriyetinin temel güvencesidir. Barolar ve Baro Başkanlarının eylem ve yapılması planlanan değişiklikler ile ilgili farklı görüş ve düşünceleri, yasal sınırlar içinde eylem tarzları farklı olabilir. Demokratik hukuk devletinde olması gereken de budur. Fakat Anayasal bir hakkın kullanımının engellenmesinde uygulanan fiziki ve psikolojik şiddeti, akıl tutulmasını kabul etmediğimiz gibi, bunu da tarih unutmayacaktır.  Kütahya Barosu ve şahsım,  bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonrada savunmaya yönelik yapılacak her tür menfi girişimde, savunmanın haklarını korumaya kararlıdır. Bu sebeple yasal haklarını kullanan Baro Başkanlarına Ankara girişindeki müdahaleyi şiddetle kınıyorum. 23.06.2020

PAYLAŞ