ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

            Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapımına devam edilen Domaniç’in Çamlıca Barajı 13 Bin 970 dekar tarım arazisine can suyu verecek.

Kütahya ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

DSİ Kütahya iline yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

 DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları,  üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Kütahya Domaniç Çamlıca Barajında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, ‘Çalışmaları devam eden Kütahya Domaniç Çamlıca Barajının tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 13 bin 970 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını’ söyledi.

‘Baraj gövde kazıları, dipsavak, cebri boru, enjeksiyon ve yol imalatlarının tamamlandığını’ ifade eden Genel Müdür Yıldız, ‘Barajda gövde dolgu imalatlarına devam edilmektedir. Dolusavak imalatları ile vana odası imalatları yapılacaktır. Temelden yüksekliği 51,83 metre ve su depolama kapasitesi 3,37 milyon m3 olan Kütahya Domaniç Çamlıca Barajının tamamlanması ile 2020 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 17 milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir” dedi.

PAYLAŞ