ACİLEN KADRO VERİLMELİDİR

Türk Sağlık Sen Kütahya Şube Başkanı Hasan Gök yaptığı basın açıklamasında “kurumlarda huzursuz bir çalışma ortamında, personeller mutsuz ve umutsuz olarak çalışmaya devam etmektedir” dedi.

Türk Sağlık Sen Kütahya Şube Başkanı Hasan Gök “Bilindiği üzere kamusal hayatta ve sağlık teşkilatında farklı statü ve unvanlar da çok çeşitli çalışma şekli mevcuttur. Sadece sağlık alanında 10 (on) farklı statü vardır.  Kamunun her alanında siyasal, sendikal, ekonomik ve sosyal alanlarda ayrımcılık devam etmekte, bu durum sağlık çalışanları arasındaki iş barışını bozmakta, kurumlarda huzursuz bir çalışma ortamında, personeller mutsuz ve umutsuz olarak çalışmaya devam etmektedir. Bu salgın döneminde tükenmişlik sendromu yaşayan sağlık çalışanlarının gönüllerinin alınması yerinde olacaktır. Sağlık Çalışanlarının bakanlığımızdan çok fazla isteği yoktur. Tüm sağlık çalışanları kadrolu olmalıdır. Anayasının temel haklarından olan ve evrensel normlara göre tüm bireylerin hakkı olan;  aile bütünlüğü, sağlık ve eğitim hakkının engellenemeyeceği ilkesi gereği, bütün sağlık çalışanlarına bu haklar verilmelidir.  Sağlık teşkilatının kanayan yaralarından biri de Kamu Dışı Aile Sağlığı Çalışanları ve Vekil Ebe-Hemşirelerdir. Bu arkadaşlarımızın sorunları ve çözüm önerileri aşağıda sıralanmıştır.

EŞ DURUMU TAYİN HAKKI

Aynı iş yerinde çalışan, aynı işi yapan, farklı statüler, statü kaynaklı amilde (işte) amir, memur ilişkisi doğurur. İş güvencesi olan çalışan, güvencesi olmayan çalışanı güdümü altına almak ister. Sonuç olarak iş barışı bozulur. Fiili memur amir ilişkisi görünmese de istenmeden psikolojik baskı kaçınılmazdır.  Psikolojisi bozulan kamu çalışanı ASÇ asıl kadrosuna geçerek farklı mekânda psikolojik travmadan kurtulabilir. Kamu dışı personelin asıl kadrosu olmadığı için kaderine terk edilmekte psikolojik travmalarla hiç tasvip etmediğimiz sonuçlar doğabilmektedir. Kamu çalışanı ASÇ eş durumu tayin hakkını kullanmak için asli kadrosunun olduğu görev yerine geçerek tayin oluyor ve iş garantisi devam ediyor. Kamu Dışı ASÇ ise işten çıkarılıyor ve işsiz kalıyor.  Kamu dışı ASÇ sözleşme hakkı devam ettirilerek gittiği ilde ya da ilçede mevcut boş birim ile sözleşme yapma hakkı verilmelidir. Bunun içinde Kamu dışı kadroları ilin emrine değil de, Bakanlığın emrine verilmelidir.

KESİN ÇÖZÜM KADRO TAHSİSİDİR

 Emsal teşkil etmesi amacıyla 04/06/2011 tarih ve 27954 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4924 sözleşmelilerin kadroya alınması emsal alınabilir. Bu dönemde 4924 sözleşmeliler birçok maddi kayıplara rağmen seslerini çıkarmadılar ve tahsis edilen 657 kadrolara atandılar. Şimdide kamu dışı aile sağlığı çalışanlarının maddi kayıpları olmasına rağmen, sosyal hakların kazanılabilmesi adına onlar bu fedakarlığı yapmaktan kaçınmıyorlar.

DOĞUM SONU ÜCRETSİZ İZİN

Kamu çalışanı ASÇ doğum sonrası ücretsiz izin hakkını kullanmak için asli kadrosunun olduğu görev yerine geçerek iznini kullanıyor ve iş garantisi devam ediyor. Kamu Dışı ASÇ ise işten çıkarılıyor ve işsiz kalıyor.  En az 3 çocuk denilerek, genç nüfusun artmasını hedefleyen hükümetimiz mevcut çalışma şartları ile kamu dışı sağlık çalışanlarını evlenmemeye, evlenseler de çocuk yapmamaya itiyor. Kamu dışı aile sağlığı çalışanlarına, sözleşme hakkı saklı kalmak şartı ile doğum sonrası ücretsiz izne çıkma hakkı, izin dönüşünde boş olan birim ile sözleşmesinin devam etmesi hakkı verilmelidir. Kesin çözüm kadro tahsisidir.

ASKERLİK SÜRESİNCE ÜCRETSİZ İZİN HAKKI

Kamu çalışanı ASÇ askere gideceği zaman ücretsiz izin hakkını kullanmak için asli kadrosunun olduğu görev yerine geçerek iznini kullanıyor ve iş garantisi devam ediyor. Kamu Dışı ASÇ ise işten çıkarılıyor ve işsiz kalıyor.  Kamu dışı ASÇ askere gittiğinde ücretsiz izin verilmeli, askerlik dönüşünde kendi birimi hala boş ise oraya, değilse boş olan birim ile sözleşme yapma hakkı tanınmalıdır. Kesin çözüm kadro tahsisidir.

EMEKLİ TAZMİNAT HAKKI

Kamu çalışanı asıl görev yerine dönerek emeklilik tazminatı hakkını kazanıyor, ancak kamu dışı aile sağlığı çalışanının emeklilik tazminatı hakkı bulunmamaktadır. Kamu dışı aile sağlığı çalışanlarına emeklilik tazminatı yolu açılmalıdır. Kesin çözüm kadro tahsisidir.

HASTALIK İZİN HAKKI

Aile Hekimliği Sisteminde180 gün heyet raporu sonrası izinlerde Aile Hekimliği sözleşmesi fesih olur ve kamu çalışanı ilk görev yerine dönerek rapor izni 657’ye göre devam eder. Kamu Dışı ASÇ ise işten çıkarılır. Kamu dışı aile sağlığı çalışanlarının hastalık nedeni ile aldıkları rapor sınırlaması kaldırılmalı, ya da kamu dışı aile sağlığı çalışanlarının sözleşme hakkı devam ettirilmelidir.  Bu isteklerimize sayın sağlık bakanımızın ve sayın cumhurbaşkanımızın kulak vermesini temenni ediyoruz.  Kamu da süresiz sözleşmeli 4/B, 45/a (3+1), Kamu Dışı Aile Sağlığı Çalışanları ile Vekil Ebe-Hemşirelere acilen kadro verilmelidir.

PAYLAŞ