58 İŞ YERİNİ 3 YIL SÜREYLE KİRAYA VERECEK

Kütahya Belediye Başkanlığı mülkiyeti altındaki 58 iş yerinin kiralanması kararından sonra ihale günü duyuruldu. Belediyenin yapmış olduğu ilan açıklamasında iş yerlerinin 3 yıl süreyle kiralanacak.

Kütahya Belediye Başkanlığı mülkiyeti altındaki 58 iş yerinin kiralanması kararından sonra ihale günü duyuruldu. Belediyenin yapmış olduğu ilan açıklamasında iş yerlerinin 3 yıl süreyle kiralanabilir olduğu görüldü. Yalnızca 58 numaralı taşınmazın kira süresi 6 ayı bulurken, kiracıların KDV’den muaf tutulması bekleniyor.

Belediyenin mülkiyeti altında Kütahya’nın farklı noktalarında bulunan 58 iş yerinin 3 yıl süreyle kiralanması adına ihale gerçekleştirilecek. Düzenlenecek olan ihalenin belediyenin belirlemiş olduğu vasıflar doğrultusunda şartname hükümlerince işletilmesi kararı ile kiraya verileceği ilan açıklamasında yer aldı. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince yürütülecek olan ihalenin açık teklif usulüne uygun olması kararına gidildi.

3 yıl süre aynı kiracı tarafından kullanılması beklenen taşınmazlardan yalnızca 58 numaralı olan için 6 aylık süre tanındı. Kişilerin bazı iş yerleri için KDV’den muaf tutulacağı verilen detaylarda öne çıkıyor.

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Kütahya Belediye Başkanlığı ilanı doğrultusunda ödemeler konusunu ele alıyor. Kira ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde olması ve 3 aylık dönem başlangıcına denk gelmesi doğru bulundu. Başkanlık son ödemelerin ayın 15’ine kadar tamamlanması gerektiğini açıklarken, listede yer alan 1,2,3,4,5 Nolu taşınmazlarda uygulama yöntemi daha farklıdır. Bu taşınmazlar için; İlk 1 yıllık süreçte kira bedeli geçerli olup, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 aylık süre içerisinde belediyeye peşin olarak ödenme şartı koyuldu.

3 yıla yayılan süreçte, ikinci ve üçüncü yıllarda kira ödemelerinin peşin ödenmesi halinde Kütahya Belediye Başkanlığı zam uygulamasına gitmeyecek.

İHALE GÜNÜ 20 EKİM

Kent geneline yayılan 58 iş yerinin ihale tarihi 20 Ekim saat 14:00 oldu. Gerçekleştirilmesi beklenen ihalenin merkezi ise Belediye Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunun 2.nci katındadır. Detaylı bilgi edinmek isteyenlerin kutahya.bel.tr adresine girmeleri ve buradan menü seçeneği altındaki ‘İhaleler’ kısmına tıklaması gerekmektedir.

Mevkii değişikliği altındaki taşınmazlarda aylık muhammen bedelinin (KDV hariç) 30 bin TL’ye çıktığı tabloda, geçici teminat bedeli 3 bin TL’yi buluyor. Özel geçici teminat ve ihale saatinin taşınmaz numarasına göre değiştiğine dikkat ediniz.

KATILIM ŞARTLARI

20 Ekim günü düzenlenecek olan ihaleye katılım şartları gerçek ve tüzel kişiler olarak ikiye ayrılmıştır. Belirtilen şartların doğrultusunda kişinin teklifine izin verilir. Ödeme yapan ancak, şartlardan yalnızca birisini yerine getirmeyen katılımcı hakkını kaybeder.

PAYLAŞ