T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 Konusu: Kiralama İhalesi

1. Mülkiyetleri/tasarrufları Belediyemize ait aşağıda vasıfları belirtilen taşınmazların şartname hükümlerine göre işletilmek üzere kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ile ihaleye konulmuştur.

2. Kira Süreleri: üç (3) yıldır.

 Listede 24 Numaralı taşınmaz için İlk 1 (Bir) yıllık kira bedeli, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren -1- ay içerisinde Belediyeye peşin olarak ödenecektir. İkinci veya üçüncü yıllara ait kira bedelinin de peşin ödenmesi halinde, peşin ödeme yaptığı dönem için kira artışı yapılmaz. (Ayrıca KDV’den muaftır.)

3. İhale sonucu belirlenecek olan aylık kira bedeli -1- yıl geçerli olup, takip eden yılların kira bedelleri ise TÜFE (On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı) oranında belirlenecektir.

Kira Ödemeleri Üçer aylık dönemler halinde 3 aylık dönemin başlangıcındaki (15 Ocak, 15 Nisan, 15 Temmuz, 15 Ekim) ayın 15’inci gününe kadar ödenecektir.

İhale Tarihi  / Günü  /  Saati: 28.07.2020  /Salı / Tabloda belirtilen saatlerde
İhalenin Yapılacağı Yer:Belediye Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2
MUHTELİF TAŞINMAZLAR
S.N.Taşınmaz MevkiiAylık Muhammen Bedel (KDV Hariç) (TL)Geçici Teminat (TL)Özel Geçici Teminat (TL)İhale Saati
1Cumhuriyet Caddesi Alipaşa Camii Karşısı Köşe Dükkan No:248.750,009.450,0026.250,0014.00
2Cumhuriyet Caddesi Haceloğlu İşhanı Karşısı Simit Satış Büfesi750,00810,002.250,0014.02
3Cumhuriyet Caddesi Vakıfbank Karşısı Simit Satış Büfesi800,00864,002.400,0014.04
4Cumhuriyet Caddesi Akdemirler İşhanı Karşısı Simit Satış Büfesi750,00810,002.250,0014.06
5Zafertepe Mahallesi Ümran Aygen Okulu Yan Kısmı Park- Büfe- Çay Ocağı (Yapım Karşılığı Kiralama)700,00756,002.100,0014.08
6100. Yıl Mahallesi Afyon Yolu Araç Muayene İstasyonu Yan Kısmı Park Büfe Çay Ocağı (Yapım Karşılığı Kiralama)300,00324,00900,0014.10
7Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi Semt Pazarı Yan Kısmı İşyeri1.000,001.080,003.000,0014.12
830 Ağustos Mahallesi Belediye Sosyal Tesisleri D-161 Blok 1. Kat 2 Nolu Daire165,00178,00495,0014.14
930 Ağustos Mahallesi Belediye Sosyal Tesisleri D-161 Blok 2. Kat 3 Nolu Daire165,00178,00495,0014.16
1030 Ağustos Mahallesi Belediye Sosyal Tesisleri D-161 Blok 2. Kat 4 Nolu Daire165,00178,00495,0014.18
1130 Ağustos Mahallesi Belediye Sosyal Tesisleri D-161 Blok 3. Kat 5 Nolu Daire165,00178,00495,0014.20
1230 Ağustos Mahallesi Belediye Sosyal Tesisleri D-161 Blok 3. Kat 6 Nolu Daire165,00178,00495,0014.22
1330 Ağustos Mahallesi Belediye Sosyal Tesisleri D-161 Blok 4. Kat 7 Nolu Daire165,00178,00495,0014.24
1430 Ağustos Mahallesi Belediye Sosyal Tesisleri D-161 Blok 4. Kat 8 Nolu Daire165,00178,00495,0014.26
15Bosna-i Cedit Mahallesi 4349 Ada 1 Parsel Zemin Kat No:2 (332,05 m²)2.990,003.230,008.970,0014.28
16Bosna-i Cedit Mahallesi 4350 Ada 1 Parsel Zemin Kat No:2 (258,95 m²)2.330,002.517,006.990,0014.30
17Bosna-i Cedit Mahallesi 4350 Ada 1 Parsel Zemin Kat No:3 (258,95 m²)2.330,002.517,006.990,0014.32
18Bosna-i Cedit Mahallesi 4350 Ada 1 Parsel Zemin Kat No:4 (258,95 m²)2.330,002.517,006.990,0014.34
19Bosna-i Cedit Mahallesi 4350 Ada 1 Parsel Zemin Kat No:5 (258,95 m²)2.330,002.517,006.990,0014.36
20Bosna-i Cedit Mahallesi 4350 Ada 1 Parsel Zemin Kat No:6 (258,95 m²)2.330,002.517,006.990,0014.38
21Bosna-i Cedit Mahallesi 4350 Ada 1 Parsel Zemin Kat No:7 (258,95 m²)2.330,002.517,006.990,0014.40
22Alipaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Alt Geçidi No:2 İşyeri775,00837,002.325,0014.42
23Alipaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Alt Geçidi No:3 İşyeri750,00810,002.250,0014.44
24Alipaşa Mahallesi Kültür Sarayı Ön Kısmı No:2 ATM YeriYıllık 39.500,003.555,0039.500,0014.46
25Pirler Mahallesi Şapçı İş Merkezi Bodrum Kat 16 Nolu Dükkan (13,60m²)130,00141,00390,0014.48
26Balıklı Mahallesi Kanaat Sok. Gülten Dayıoğlu Kütüphanesi Zemin Kat 1 Nolu Dükkan (6,90 m²)170,00184,00510,0014.50
27Çalca Mahallesi Kırgıllı Yolu Üzeri Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi No:1 Yazıhane250,00270,00750,0014.52
28Çalca Mahallesi Kırgıllı Yolu Üzeri Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi No:2 Yazıhane250,00270,00750,0014.54
29Çalca Mahallesi Kırgıllı Yolu Üzeri Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi No:11 Yazıhane250,00270,00750,0014.56
30Çalca Mahallesi Kırgıllı Yolu Üzeri Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi No:18 Yazıhane250,00270,00750,0014.58
31Çalca Mahallesi Kırgıllı Yolu Üzeri Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi No:24 Yazıhane250,00270,00750,0015.00
32Çalca Mahallesi Kırgıllı Yolu Üzeri Kamyon ve Nakliyeciler Sitesi No:34 Yazıhane250,00270,00750,0015.02
33Cemalettin Mahallesi Küçükağa Sokak Anadolu Garajı  No:9 Dükkan (6,90 m²)225,00243,00675,0015.04
34Gültepe Mahallesi Radar Caddesi Üzeri Kale Sosyal Kültürel Merkezi Altı İşyeri800,00864,002.400,0015.06
35Perli Mahallesi Yeni Otobüs Terminali 11 Nolu Bilet Satış Gişesi (11,50 m²)4.350,004.698,0013.050,0015.08
36Perli Mahallesi Yeni Otobüs Terminali 12 Nolu Bilet Satış Gişesi (11,50 m²)4.350,004.698,0013.050,0015.10
37Perli Mahallesi Yeni Otobüs Terminali 24 Nolu Bilet Satış Gişesi (11,50 m²)3.500,003.780,0010.500,0015.12
38Ilıca Kaplıcaları Kafeterya-Restoran (Şelale Üstü)300,00324,00900,0015.14
39Yenidoğan Mahallesi Ragıp Gümüşpala Caddesi Şehit M. Budak Parkı Yanı Çay Ocağı300,00324,00900,0015.16
4075.Yıl (Atakent) Mahallesi Düğün Salonu Zemin Kat (Otuz Ağustos Mahallesi 1423 ada 8 parsel 924,00 m²)2.500,002.700,007.500,0015.18

4. İhalelere Katılacaklardan İstenen Belgeler (İhaleye Girebilme Şartları):

  Gerçek kişiler için;

a. Nüfus cüzdan fotokopisi,

b. Tebligat için yazılı adres gösterilmesi ve elektronik posta adresi, SMS için cep telefonu numarası,

c. 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,

d. İhale ile ilgili geçici teminat ve özel geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,

e. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı,

f. Bir başkası adına iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekâletnameleri 

                    Tüzel kişiler için;

a. Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü,

b. İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküleri aslı ve ticaret sicil gazetesi,

c. İhaleye katılanın vekâleten katılması halinde vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,

d. Ortak girişim olması halinde geçerliliği noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

e. Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, SMS için cep telefonu numarası,

f. 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,

g. İhale ile ilgili geçici teminat ve özel geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,

h. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı.

Ø  İhaleye katılacaklar, istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü saat 12.30’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemine teslim etmek zorundadır.

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Birimine (Belediye Hizmet Binası Kat:2) müracaatları ilan olunur.

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

PAYLAŞ