KÜTAHYA 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/56 Davacı tarafından davalı aleyhine açılan mahkememizde açılan isim tashihi davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davanın KABULÜ ile Elazığ ili Maden İlçesi Yenibahçe köyü Cilt No:46 Hane No:16 BSN:100’de nüfusa kayıtlı Osman ve Gül oğlu 17.08.1995 d.lu 14582032656 TC kimlik nolu Abdulkadir Erman’ın nüfustaki Abdulkadir olan isminin “KADİR” olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE ve nüfusa adının “KADİR” olarak TESCİLİNE karar verilmiştir.

PAYLAŞ