Hazırlar: Tedbirlere uymamak kul hakkına girer

Kütahya İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, Koronavirüs salgını nedeniyle tüm İslam Aleminde buruk kutlayacağımız Miraç Kandili nedeniyle mesaj yayımladı. Mesajında Koronavirüs tedbirlerine uymamanın kul hakkı olduğunu hatırlatan Müftü Hazırlar, “Şimdi iyilik, evimizde dua ve ibadeti ihmal etmemektir” dedi.

Miraç Kandili münasebeti ile mesaj yayınlayan Kütahya İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar İsra ve Miraç hadisesinin Allah (c.c.)’ ın kudretine büyük bir şahitlik olduğunu belirterek; “Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Allah’ın sonsuzluğu, yüceliği ve O’nun nihayetsiz kudretine yaptığı en görkemli şahitliktir. Rabbimiz bu şahitlikte gerçek yüceliğin yalnızca kendisine ait olduğunu Efendimiz ’in şahsında beşeriyete bir kez daha göstermiştir. ” dedi

KULUN ALLAH’A YÜKSELİŞİDİR

Miracın, Mekke’de, risaletin zor zamanlarında, Hz. Peygamber’in bir gece Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya oradanda Allah’ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa ettiği hikmet yüklü yolculuğu ifade ettiğini belirten İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar “Miraç, mümin için bir yükseliştir. Bedenin ruha, ruhun sahibine, kulun Allah’a yükselişidir. Miraç aynı zamanda bize arınma, yücelme ve kulluğun zirvesine erişmenin yollarını da öğretmiştir. Miraç, biz müminler için müjdedir. Rabbimize en yakın anımız ve müminin miracı olan beş vakit namaz, biz müminlere bu gece farz kılınmıştır.” diye konuştu.

BÜYÜK BİR FIRSATTIR

İnsanın manevi olarak büyük kazançlar elde edilebilmesinin Miraç ve Miraç değerleri ile mümkün olduğunu dile getiren İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar; “Miraç değerleri, insanı sidre-i müntehaya, en üst kemal noktasına çıkarır. Bu ulvi değerler, bizleri ebediyen huzur içinde kalınacak cennete götürür. Yeter ki bizleri yükseltecek bu değerlere sımsıkı sarılalım ve bunları hayatımıza yansıtmakta kararlı olalım. Yeter ki burağımız imanımız, refrefimiz ibadetlerimiz, salih amellerimiz ve güzel ahlakımız olsun. Mümin yüreklerin manevi duygu ve hislerle coştuğu bu geceler, dua, ibadet ve tefekkürle Rabbimize olan imanımızı, Peygamberimize olan bağlılığımızı, namaza olan muhabbetimizi tazelemek ve güçlendirmek için büyük bir fırsattır.”dedi.

TEDBİRLERE UYMAMAK KUL HAKKINA GİRER

İslam’ın ana gayelerinden birinin insanın can güvenliğini sağlamak olduğunu belirten İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar; “Bu vesile ile dünyayı saran virüs tehlikesine karşı sağlık tedbirlerine uymanın son derece önemli olduğunu, tedbirlere uymamanın kul hakkı olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Unutmamamız gerekir ki; şimdi iyilik yarınlara dair umudumuzu diri tutmaktır. Şimdi iyilik, evimizde dua ve ibadeti ihmal etmemektir. Bu kutlu gecede Rabbimize açılan ellerin ve yakaran dillerin hürmetine müminlerin ve bütün insanlık âleminin karşı karşıya kaldığı sıkıntıların, bela ve musibetlerin giderilmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.” diye konuştu. Müftü Hazırlar “Bu duygu ve düşüncelerle; başta Kütahyalı kardeşlerimiz olmak üzere tüm insanlığın ve İslam âleminin Miraç Kandili’ni tebrik ediyorum. ” dedi.

PAYLAŞ