Çalışma ödeneğine yoğun talep

Kütahya Çalışma ve İş Kurumu (İŞ-KUR) İl Müdürü Kâmil Uçan, Kısa Çalışma Ödeneği için bir haftada 300 işverenin başvuruda bulunduğunu bildirdi.

Kütahya Çalışma ve İş Kurumu (İŞ-KUR) İl Müdürü Kâmil Uçan, dünya genelinde yayılan Korona virüs Covid-19’un olası etkilerinin düşünülerek bakanlığın almış olduğu kararla, “Dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep” kapsamında, Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) uygulamasının bir hafta önce Kütahya’da da başlatıldığını söyledi.

AMAÇ İSTİHDAMIN KORUNMASIDIR

Kütahya Çalışma ve İş Kurumu (İŞ-KUR) İl Müdürü Kâmil Uçan, iŞ-KUR olarak istihdamın korunması adına özverili çalışma yürüttüklerini ifade ederek, Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) başvuru sürecini üç aşamada gerçekleşebileceğini ifade etti. Uçan, “İş yerinde kısa çalışma uygulanabilmesi için amacın istihdamın korunmasıdır. Covid-19 sebebiyle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetini tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durduran işverenler, kısa çalışma başvurusu yapılabilir. Böylece işyerleri, üç ayı geçmemek üzere sigortalı çalışanlarının çalışmadıkları dönemi için destekten faydalanabilirler” dedi.

ASGARİ ÇALIŞAN SAYISI ŞARTI YOKTUR

 Kütahya Çalışma ve İş Kurumu (İŞ-KUR) İl Müdürü Kâmil Uçan “25.8.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran tüm işverenlerimiz başvuru yapabilmektedir. Ayrıca KÇÖ uygulamasından yararlanmak için asgari çalışan sayısı şartı yoktur. İlave olarak işyerlerinin SGK ve Maliye borcu, kısa çalışma başvurusunu engellememektedir. KÇÖ kapsamında, işçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri ödenmesi hizmetleri, işsizlik fonu tarafından karşılanmaktadır. KÇÖ talebinin uygun bulunması hâlinde kısa çalışmaya tabi tutulan işçilerden kısa çalışma başlama tarihinden önceki 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son 3 yılda 450 gün süreyle prim ödemiş olanlar ödenekten yararlanabileceklerdir” dedi.

EVRAKLAR WWW.İSKUR.GOV.TR’DE

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan KÇÖ miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’sini geçemez. Korona virüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işverenlerimiz; www.iskur.gov.tr adresini ziyaret ederek evrakları indirebilir, açıklamaları okuyabilirler. Ayrıca işverenlerimiz durumlarına ilişkin kanıtlarla birlikte sitede yer alan Kısa Çalışma Talep Formu ile Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesini dolduracaklardır. Kaşe ve imzalanan evraklar, işveren tarafından pdf formatında yüksek çözünürlükte elektronik ortama aktarılarak (işverenimizin bağlı olduğu hizmet birimine göre) [email protected] veya kısacalisma. [email protected] e-posta adreslerine gönderilecek; böylece başvuru işlemi gerçekleşmiş olacaktır. Başvuruda diğer kanıtlayıcı belgelerin de olması gerekmektedir” dedi.

HIZLI BİR ŞEKİLDE ÖDEMELERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

 Başvuruların hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için Korona virüsten olumsuz etkilenildiğine dayanak teşkil eden belgelerin başvuruya eklenmesi önem taşımaktadır. Gerektiğinde işverenle irtibata geçilerek ilave belgeler talep edilebilecektir. İşverenlere başvurusunun alındığı yine aynı yolla en kısa sürede bildirilmekte ve başvurular uygunluk tespiti amacıyla Bursa Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığı’na gönderilmektedir. Başvurusu incelenen taleplerin bir kısmı Bursa Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından cevaplanmış ve işverenlerimiz mail ve telefon yoluyla haberdar edilmeye başlanmıştır. İş verenlerimizden geri dönüşleri yine e-posta yoluyla alacağız. Dönüt alınan işçi listelerini kontrol edilerek hızlı bir şekilde ödemelerini gerçekleştireceğiz” dedi.

500’DEN FAZLA BAŞVURU GELDİ

Bu bağlamda hak kayıplarının oluşmaması için işçi listelerinin eksiksiz ve ilk bildiren listeyle uyumlu olması konusunda işverenlerimize büyük görev düşmektedir Bu kapsamda İl Müdürlüğümüz ve Tavşanlı hizmet merkezimize 500’den fazla başvuru gelmiş olup 200’den fazlası Bursa Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığı’na gönderilmiştir. Ayrıca eksikleri olan iş yerlerine tekrar dönüş yapılarak evraklarını tamamlamaları istenmiştir. KÇÖ uygulaması için Kütahya’ da tüm odalar ve meslek birlikleri bilgilendirilmektedir. Başvuru ve sonrası işverenlerimiz, İş ve Meslek Danışmanlarımıza ulaşarak sorularına cevap bulabilirler” diye konuştu

PAYLAŞ