YEDİ ALAN YAYLA OLMAKTAN ÇIKARILDI 06-03-2020 08:32:01

 

 Resmî Gazete ‘de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla aralarında Kütahya’nın da bulunduğu 11 ilde toplam 14 milyon metrekarelik alan "yayla alanı" olmaktan çıkarıldı.

 Kararda, “Ekli listede adları belirtilen alanların ‘yayla alanı’ olarak ilan edilmelerine ilişkin aynı listede tarih ve sayıları yazılı Bakanlar Kurulu kararlarında yer alan hükümlerin yürürlükten kaldırılmasına, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 17’nci maddesi gereğinde karar verilmiştir” denildi.

TOPLAMDA 372 (HA) ALAN

Yayımlanan listede Adana’dan 9, Artvin’den 1, Bolu’dan 3, Erzurum’dan 7, Eskişehir’den 3, Giresun’dan 35, Kahramanmaraş’tan 20, Kastamonu’ndan 1, Konya’dan 35, Kütahya’dan 7 ve Trabzon’dan 5 alan bulunuyor.

ÇIKARILAN ALANLAR

Kütahya’da toplamda 372 (ha) alanın yayla alanı olarak çıkarılmasına ilişkin karar Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kütahya’dan 7 alanın yayla alanından çıkarılması kapsamında Kütahya ilçelerinden belirtilen alanlar sırasıyla şu şekilde, Aslanapa Koçak 1.00, Aslanapa Yayla baba 14.60, Domaniç Dere çarşamba sarıot 25.00, Aslanapa çukurca 83.00, Aslanapa Bayramşah 205.10, Aslanapa Musaköy 13.30, Altıntaş Beşkarış 30.00 hektar alan yayla olmaktan çıkarıldı. Kararda referans verilen söz konusu kanunun ilgili maddesinde şu ifadeler yer alıyor:"Savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atık su, petrol, doğalgaz, altyapı, katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesislerinin; baraj, gölet, sokak hayvanları bakımevi ve mezarlıkların; Devlete ait sağlık, eğitim, adli hizmet ve spor tesisleri ile ceza infaz kurumlarının ve bunlarla ilgili her türlü yer ve binanın Devlet ormanları üzerinde bulunması veya yapılmasında kamu yararı ve zaruret olması halinde, gerçek ve tüzel kişilere bedeli mukabilinde Çevre ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir."