GENÇLERE MÜJDE! 04-03-2020 15:40:18

Türkiye’de eğitim ve iş hayatında olmayan, yani hiçbir şey yapmayan gençlerin oranı yüzde 25.2. bu oranı aşağıya çekmek için AB ve İŞKUR ortak finansmanıyla 17 Milyon Euro hibe verilecek. Program için 24 Nisan’a kadar proje başvurusunda bulunulabilecek.

Ne eğitimde, ne de istihdamda olan bir başka deyişle hiçbir şey yapmayan gençler için harekete geçiliyor. Avrupa Birliği (AB) ve İşkur’un ortak finansmanıyla, toplam 17 milyon Euro hibe edilecek. Hibe verilecek projelerde aranılan nitelikler arasında hiçbir şey yapmayan gençlerin aktif bir şekilde iş aramaları ve İŞKUR’a kayıtlı olmalarının sağlanması da bulunuyor.

GENÇLERİ HAREKETE GEÇİRECEK HİBE
“Ne eğitimde ne de istihdamda olanlar”, işsiz ve işgücü piyasasına katılmayan, aynı zamanda bir eğitime de dahil olmayan 15-29 yaş arasındaki gençler olarak tanımlanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı kasım ayı işgücü verilerine göre, Türkiye’deki hiçbirşey yapmayan gençlerin oranı yüzde 25.2 seviyesinde bulunuyor. Genç erkeklerin yüzde 17’si, kadınların ise yüzde 33.6’sı bu kapsama giriyor. Bu oranları aşağı çekebilmek için ise, “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı için Hibe Programı” başlatıldı. İŞKUR ve AB ortak finansmanıyla geçtiğimiz günlerde açıklanan program için 24 Nisan’a kadar proje başvurusunda bulunulabilecek. Kabul edilen projelere ise 200 bin Euro ile 350 bin Euro arasında destek sağlanacak.

Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) tarafından yapılan açıklamaya göre işte hibe desteği projesinin ayrıntıları:
Destek Bütçesi: 17.000.000 Avro
Proje Başına Verilecek Destek Miktarı
Asgari Destek: 200.000 Avro
Azami Destek: 350.000 Avro
Proje Başına Verilecek Destek Oranı
Asgari Destek: %80
Azami Destek: %90
Uygun Başvuru Sahipleri
• Tüzel kişi ve kar amacı gütmeyen sosyal politika ve/veya gençlik alanında aktif çalışan sivil toplum kuruluşları (STK),
• Kooperatifler,
• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,
• Yerel Yönetimler (Belediyeler ve İl Özel İdareleri, vb.),
• Çatı Kuruluşlar (Federasyon, Konfederasyon, İşveren ve işçi örgütleri/kuruluşları, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Ticaret Borsaları vb.),
• Üniversiteler,
• Kalkınma Ajansları,
• İşçi ve işveren sendikaları ve konfederasyonları, uluslararası (hükümetlerarası) kuruluşlar,
Uygun Eş Başvuru Sahipleri
• Hibe programı için asgari ve azami eş- başvuru sahibi koşulu bulunmamaktadır.
Hibe Programının Özel Amacı
• Mevcut iş gücü piyasasının ihtiyaçları çerçevesinde ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak.
Hibe Programının Genel Amacı
• Kapsamlı, bütüncül ve aktif işgücü piyasası tedbirlerinin ortaya konulması yoluyla ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin istihdam edilebilirliğini ve iş gücüne katılımlarını artırmak.
Uygulama Süresi: En az 10 ay, en çok 12 ay
Hibe Programının Öncelikli Alanları:
• Ne eğitimde ne istihdamda olan 15-29 yaş arası kişilerin projeye hedef kitle olarak dahil edilmesi,
• Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlere ulaşılarak İŞKUR’a kayıtlı olmalarının temin edilmesi,
• Mesleki eğitim (zorunlu), girişimcilik eğitim programları, işbaşı eğitim, işgücü piyasasına yönelik genel beceriler
• (iletişim becerileri, iş becerileri, liderlik becerileri, problem çözme, bilgisayar kullanımı becerileri vb) ve sosyal becerileri (Motivasyon, özgüven ve özfarkındalık vb.) geliştirmeye yönelik olarak günlük harcırah imkanı sağlanan eğitimleri temel alan ve İŞKUR tarafından uygulanmakta olan Aktif İşgücü Programı aracılığı ile istihdam edilebilirliğin artırılması ve yerel işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin yeterliliklerinin iyileştirilmesi,
• İş ve Mesleki Danışmanlar vasıtasıyla İŞKUR il müdürlükleri ile yakın işbirliği içerisinde iş arayanlara ödenek sağlanmasını ve/veya taşınma ödeneği verilmesini temin eden İŞKUR Bireysel Eylem Planının uygulanması ve izlenmesi yoluyla ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin aktif bir şekilde iş aramalarının desteklenmesi.
• Proje tekliflerinin yukarıda sayılan dört öncelik alanının tamamını kapsaması gerekmektedir.
Son Başvuru Tarihi: 24.04.2020 / 16.00