NOTERLERDE KREDİ KARTI DÖNEMİ BAŞLIYOR 22-01-2020 15:56:09

Noterlere getirilecek olan yeni uygulama ile noter ödemeleri kredi kartı ile yapılabilecek. Bunun yanı sıra noterlerde güvenli ödeme sistemi uygulamaya konulacak. 

Normal sisteme göre noterlerde kredi kartı kullanılmıyordu, noter ödemeleri nakit şekilde gerçekleşiyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte ''Noter ücretlerinin kredi kartı ile ödenmesi'' uygulamaya konulacak. Bu yeni düzenlemenin yanında bir de ''Noterlik işlemlerinde güvenli ödeme sistemi'' yer alacak.

3 ŞUBAT 2020 TARİHİNDE BAŞLIYOR

Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi' ve 'Noter Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi' olarak ifade ettiğimiz bu uygulamalara 3 Şubat 2020 tarihinden itibaren tüm noterliklerde aynı anda başlayacağız" dedi.

NOTERLERDE HANGİ İŞLEMLERİN KREDİ KARTI İLE YAPILACAĞI BELLİ OLDU

Gayrimenkul satış vaadi sözleşme, Zilyetlik devri sözleşmesi, Miras taksimi Gayrimenkul, hibe vaadi sözleşmesi, Şirket sözleşmesi, İrtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi, Medeni Kanun’un 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi, Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507), Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi, Kira sözleşmesi, Evlenme sözleşmesi, Menkul mallarda hibe sözleşmesi, Taksim ve ifraz sözleşmesi, Evlat edinme sözleşmesi, Temlik, Taahhütname, Kefaletname, Vasiyetname, Vakıf senedi, Aile vakfı senedi, Tanıma senedi, Muvafakatname, Sulhname, Yeddiemin senedi, Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511), Rehin senedi, Borç senedi, Fesihname, İbraname, Beyanname, Şahadetname, Piyango – Kur'a ve toplantı tutanağı, Emanetleri saklama tutanağı,  İfade tutanağı, Tespit tutanağı, Vekaletname, Defter onaylanması, Çevirme, Örnek çıkartma, İmza sirküleri, Protesto işleri, İhbar – ihtarname işleri ve tebliği, Tescil,  Uygulamaları noter üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.