IŞIK: KÜTAHYA TARİHİNDE BİR İLK 07-10-2019 08:44:38

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a jestinden dolayı teşekkür etti. Işık “3 mahalle içerisinde bulunan toplam 1600 dönüme yakın hazine arazisi, belediyemizin kullanımına tahsis edilmiştir, jestinden dolayı cumhurbaşkanımıza teşekkürü borç biliyorum” dedi.

 BU DA KÜTAHYA TARİHİNDE BİR İLKTİR

Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla resmî gazete yayımlanarak şehrimizdeki İnköy, Parmakören Mahallerine ve Enne Mahalleri sınırları içerisinde bulunan toplam 1600 dönüme yakın hazine arazisi, belediyemizin kullanımına tahsis edilmiştir, bunu da önümüzdeki dönemde uygulayacağımız projeler içerisinde değerlendireceğiz. Belki bir kısmını var olan borçlarımızın mahsuplaşmasında kullanacağımız şekle dönüştürdük. Özellikle bu konuda emeği geçen tüm çalışanlarımızla beraber Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.  Bu da Kütahya tarihinde bir ilktir, kendisine bu jestinden dolayı teşekkürü borç biliyorum” dedi.

KÜTAHYA BELEDİYESİ KİMSENİN EKMEĞİYLE OYNAMAMIŞTIR

Son dönemde 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde Kütahya Belediyesi’nin de içinde üye olarak bulunduğu ve 27 belediye artı İl Özel İdaresinin birlikte kurduğu Katı Atık Birliğinin aldığı meclis kararı gereğince her belediye çöpünü kendisi toplayacak kararı üzerine daha sonra alınan kurul kararları doğrultusunda hepinizin de bildiği gibi 29 yıllığına bir imtiyaz sözleşmesiyle toplama, taşıma ve çöpün bertaraf edilmesi işlemlerinin bir paket olarak ihale ile verildiği firmayla Katı Atık birliği arasındaki anlaşmazlıklar sonucu konu yargıya intikal etmiş, yargı, söz konusu sözleşmenin feshi yönünde aldığı kararının gereği olarak bunun uygulamasını birlikle, ilgili yüklenici firma arasındaki anlaşmaya bağlamıştır. Dolayısıyla süreç araya seçimlerin girmesi nedeniyle fesih işlemleri seçim sonrasına kalmış ve yeni Katı Atık birliğinin uygulamalarıyla yüklenici firma arasındaki uzlaşmaya bırakılmıştır. Tarafımızdan yapılan değerlendirmeler ve girişimler sonucunda Katı Atık Birliği Başkanı olmam nedeniyle diğer meclis üyelerimiz ve katı atık birliğinin encümen kararı doğrultusunda, ilgili firma ile de yapılan uzlaşmada karar birliği sonucunda 15 Eylül tarihi itibari ile ilgili firmanın çöp toplama işinde çalışan işçilerinin işi sona ermiştir, sözleşmenin feshi nedeniyle. Ama firmanın çöp toplama ve çöp bertaraf işinde çalıştırdığı işçiler, sözleşmenin feshi nedeniyle Katı Atık Birliği tarafından bu işlemler yürütülmeye devam edeceği için bir süre daha ihale işlemleri tamamlanmadığından bir kısmı yine orada devam ettirilmiştir.

 TOPLAMDA İL GENELİNDE 343 KİŞİ ÇALIŞIYOR

 Dolayısıyla işten sözleşmenin feshi nedeniyle ayrılan işçilerin bir kısmı ilgili belediyeler ve il özel idaresi tarafından tekrar değerlendirilmek üzere yeni dönemde işe alınmışlar, bir kısmı da işe alınmamışlardır. Kütahya belediyesi, kendi çöpünün temizleme işini ve süpürme işini yaptırdığını zaten geçmişten beri devam eden 129 adet işçisi vardı. Kütahya belediyesi mücavir alanı içerisinde katı atık birliğinin yaptırdığı işlerle ilgili olarak ta 171 işçi çalışmaktaydı geçmiş şirket tarafından. Toplamda il genelinde 343 kişi çalışıyor, bunun yaklaşık yarısı Kütahya Belediyesi’nin mücavir alanları içerisindeki çöp toplama, taşıma ve bertaraf işleriyle ilgili. Bu 171 kişinin 139’u çöp toplama işinde çalışan işçi, şoför ve benzeri işlerdeki arkadaşlarımızlardı. Mevcut Yüklenici firmayla 15 Eylül tarihinde sözleşmenin feshedileceği kararı katı atık birliği encümeni tarafından ağustos ayında verilince 16 Eylül tarihi itibari ile çöp toplama işinin kesintiye uğramaması için ilgili birlik ve belediyemiz, kendisinin de hissedarı olduğu Belde A.Ş üzerinden bu işin hizmet alımı yönetimiyle devam ettirilmesi kararını almıştır. Bunun üzerine de hemen ilgili yeni şirket, mevcut çalışan işçilerin tamamının güvenlik soruşturmalarının yapılması amacıyla gizli yazıyla ilgili birimlere bunların durumunu sormuştur. 16 Eylül tarihi itibariyle güvenlik soruşturmaları gelmiş, diğerlerinin de bir kısmı gelmiş. Sıkıntı olmayan 65 işçimiz hemen 16 Eylül tarihi itibari ile yeni şirket tarafından işe alınarak iş başlatılmıştır.

SAYI 135’E ÇIKARTILACAKTIR

Eksik olan şoförlerin 10 adedini belediyemiz kendi bünyesindeki, halen destek hizmetleri müdürlüğünde çalıştırdığı şoförlerden görevlendirerek takviye etmiştir ve çöpte kesinti olmadan 8 saatlik mesai 16 saate çıkartılarak bugüne kadar bu işlem devam ettirilmiştir. Tekrar söylüyorum; 65 geçmişte yüklenici firmanın ilgili şirketinde çalışan işçilerimiz işine devam etmiş, diğer 139 işçinin 135’i ilana çıkılmış, geriye kalan 70’i herhangi bir nedenle alınamamıştır yeni şirket tarafından. Yeni alınan veya alınması düşünülen 135 asil, 135 yedek işçi ile ilgili güvenlik soruşturması ve değerlendirme süreci hala daha devam etmektedir. Geldikçe takviye edilecek ve sayı 135’e çıkartılacaktır. Durum bu iken ve örneğin benzer durum Katı Atık Birliğine 18 işçi alınmış, 65’i yeni belde AŞ’ye alınmış, merkezde 12 kişi beyaz yakalı olduğu halde işe alınamamış, usta başı, kaynakçı, elektrikçi vb. 11 kişi alınamamış, 55 düz işçi alınamamış, 10 civarı işçimiz emeklilik hakkı olduğu için zaten böyle bir talepte bulunmamış ve toplamda 83 kişi işlerine devam etmişler, 88 kişi de saydığım nedenlerle bu işe alınamamışlardır. Benzer durum; Tavşanlı’da bu 343 kişinin 67 kişisi çalışırken bu süreçte Tavşanlı Belediyesi 35 kişiyi ancak alabilmiştir. Örneğin Simav belediyesi 29 ,işçiden 21’ini alabilmiştir. Gediz 25 kişiden tamamını almıştır, Tunçbilek, Tepecik, Hisarcık, Emet ve Domaniç Belediyeleri hiç kimseyi almamıştır. Diğer belediyelerde işe giremeyen, alınmayan, herhangi bir nedenle işine son verilen işçilerle ilgili herhangi bir sorun teşkil etmez ve kamuoyunda hiçbir değerlendirilme yapılmazken, bizim il merkezimizde ne yazık ki yetkili makamda olan 2 değerli sayın milletvekilimiz, belediyemize bir telefon açma zahmetinde bulunmadan, bu işin doğrusu nedir demeden, bu işçilerimizin kendilerine yaptıkları müracaat ve bir televizyon programında kendilerine sorulan soru karşılığında Kütahya Belediyesinin işçi çıkartmasının doğru olmadığını ve bunun düzeltilmesi gerektiğinin beyanlarını kamuoyuyla paylaşmışlardır.

İŞÇİ ÇIKARTMAMIŞTIR, KİMSENİN BURNUNU KANATMAMIŞTIR

Kütahya belediyesi sadece katı atık birliğinde 28 birimden birisidir ama çöpün yarısından fazlasını birliğe teslim edilen en büyük belediyedir, belediyenin çıkarılan ya da yeni işe alınan ya da alınacak işçilerle ilgili hukuken herhangi bir sorumluluğu ya da ilgili yoktur. Katı Atık Birliği bunun muhatabıdır ve Katı Atık Birliğinin üyesi olarak Kütahya Belediyesi kendi tercihini hizmet alımı yöntemini devam ettirme ve kendi şirketinden bunu almadan yana kullanmıştır, dolayısıyla işçi çıkartmamıştır, kimsenin burnunu kanatmamıştır. Kimsenin ekmeğiyle oynamamıştır. Tam aksine; seçim sonucundan itibaren şahsım, Katı Atık Birliği olarak tek bir ilke ortaya koymuştur, önce işçinin maaşı ödenecek, hakkedişten bunlar kesilecek, geri kalan para ödenecek demiştir ve son 6 aydır tüm işçilerimiz, gününde, hatta gününden önce maaşlarını almışlar, işten çıkmalarına rağmen en son maaşlarını da almışlar ve diğer sosyal hakları ile ilgili süreçleri de devam etmektedir. Bu konuda yanlış bilgilendirme ve yanlış değerlendirme ile Kütahya Belediyesini zan altında bırakmanın doğru olmayacağını sizlerin takdirine bırakıyorum ve bu konunun doğru bilgisinin bu olduğunu paylaşmak istiyorum dedi.