KÜTAHYA DPÜ REKTÖRÜNDEN KUTSO’YA ZİYARET 03-10-2019 08:39:36

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (KDPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kâzım Uysal ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulunu ziyaret etti.  

Yönetim Kurulu Üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç, KUTSO’nun kurumsal yapısı, sunduğu hizmetler, yürüttüğü faaliyetler ve çalışmalar hakkında bilgi paylaştı. KUTSO’nun üniversite-sanayi işbirliğine büyük önem verdiğini vurgulayarak, bu iş birliğinin, daha da geliştirilerek yürütülmesinin hedeflendiğini ifade etti. Paydaşlar ile işbirliğinde yürütülen faaliyetler, ildeki yatırımlar, organize sanayi bölgelerindeki durum, KUTSO’nun eğitim alanındaki çalışmaları konularında bilgi paylaşan Özotraç, son dönemlerde artan üniversite sanayi iş birliğinin, paydaşlar arasındaki iletişim ve iş birliğinin artmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti. Kütahya’nın sosyal ve ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Başkan Özotraç, şehrin ve bölgenin gelişmesine katkı sağlayacak çalışmalarda, KUTSO’nun paydaşlarıyla güçlü işbirliğine önem verdiğini vurgulayarak, üniversite ile devam eden ve önümüzdeki dönemlerde yapılacak çalışmalarda da KUTSO’nun göreve hazır olduğunu dile getirdi. Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman yetiştirilmesi noktasında, üniversitenin büyük katkılar sağlayabileceğinden bahisle, tasarım teknokent ve teknoloji transfer ofisinin, işletmelerle birlikte daha etkin ve verimli yararlanılabilir duruma getirilmesi gerektiğini ifade etti. 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (KDPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kâzım Uysal ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, iş dünyasının temsilcisi olan KUTSO’nun beklenti ve görüşlerinin önemsendiğini, artan iş birliğinin daha verimli bir şekilde sürdürülmesinin arzu edildiğini belirtti. Kurumlar arası uyumun şehirdeki çalışmalara olumlu katkılar sağlayacağını vurgulayan Rektör Uysal, bine yakın akademisyenin görev yaptığını belirtti. Üniversitenin, şehrin gelişmesi ve menfaati için akademik ölçütleri esas alarak birleştirici bir rol üstleneceğini, her kurum ve kuruluşun, bir dişlinin çarkı gibi birbirini tamamladığını ifade ederek, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.       

KDPÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez ise KUTSO’nun çalışmalarına büyük katkı sağladığından bahisle, KUTSO yöneticilerinin ve üyelerinin görüşlerinin önemsendiğini belirtti. İşletmelerin yararına faaliyetlerin, teknokent aracılığıyla daha etkin ve verimli duruma getirilmesinin hedeflendiğini, katma değeri yüksek alanlarda Kütahya’ya özgü seramik, porselen, bor, savunma sanayi gibi sektörlerde ortak çalışmalar yapılabileceğini ifade etti. 

Ziyaretten duyulan memnuniyetin dile getirilmesi, karşılıklı iyi dileklerin sunulması ve Rektör Uysal’ın üniversitenin temsili anahtarını hediye etmesi ile görüşme sona erdi.