VALİLİKTEN ÖNEMLİ DUYURU 17-08-2019 16:20:35

 Kütahya Valiliği yazılı açıklamasında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na İlişkin Duyurusun ’da ilimiz Gediz İlçesi Mülki sınırları içerisinde her türlü kapalı ve açık yer toplantıları mülki idare amirinin iznine bağlanmasına karar verilmiştir denildi.

 Valilik’ten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamı dışında kalan kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında ve kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı toplantı, tören, karşılama, uğurlama gibi resmi nitelikteki etkinlikler hariç olmak üzere; ilimiz Gediz İlçesi Mülki sınırları içerisinde her türlü kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, kurum ve kuruluşun kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsil, gösteri ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı, broşür, ve benzeri dağıtılması, afiş, pankart asılması, kurum ve kuruluşların mülki idare amirliğinin en az kırk sekiz saat önceden (etkinliğin yapılacağı yer, tarih, başlayış ve bitiş saatleri, program bilgisi, idarece talep edilen sair belgeler vb.) bildirimde bulunmak şartı ile tüm toplantı ve etkinliklerin 18.08.2019 - 19.08.2019 tarihlerinde (2) gün süre ile mülki idare amirinin iznine bağlanmasına karar verilmiştir.