MURAT DAĞI’NA SAHİP ÇIKMAYA ÇAĞIRIYORUZ 16-08-2019 09:04:52

Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz “19 Ağustos’ta tüm yaşam savunucularını, STK’larımızı ve tüm siyasi partileri Murat Dağı’na sahip çıkmaya çağırıyoruz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi. “Kamuoyunca da bilindiği gibi Korkut Özal’ın çocuklarına ait Anadolu Export Madencilik AŞ’ne Murat Dağında 780 hektarı yoğun orman alanı olan 1100 hektarlık bir alanda siyanürlü altın madeni işletmeciliği yapması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından olumlu ÇED raporu verilmiştir.  STK’lar, köy muhtarlarımız ve bu madenden etkilenecek vatandaşlarımızla birlikte ülkemize büyük bir felaket getirecek olan bu maden işletmesine karşı ÇED iptal ve yürütmeyi durdurma davaları açtık. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimiz, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odun pazarı ve Tepebaşı Belediyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi müdahil olarak açılan davaya katılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis grubumuzun önerisi ve Belediye Meclisinin oybirliği ile aldığı karar sonucu Kütahya Belediyesi de davaya müdahil olarak katılmıştır.

EKOSİSTEM YOK EDİLECEKTİR

Şehrimizin ve milyonlarca insanımızın yaşadığı Ege ve Batı Anadolu’yu sulayan Gediz, B Menderes, Porsuk-Sakarya, Susurluk, Orhaneli gibi büyük nehirlerimiz Murat Dağından doğmaktadır. Bu işletmenin kurulması ile yüzyıllık ağaçlar ve endemik bitkileri, koruma altındaki yaban hayvanları ile yüz binlerce ağaç kesilerek var olan eşsiz ekosistem yok edilecektir. Hektarlarca alana kurulacak siyanür havuzları bu nehirleri ve ovalarımızı, yeraltı sularını ağır metallerle zehirleyecektir. Yapılan patlatma ve hafriyatlar sonucu oluşacak çatlaklar suların derine kaçmasına, nehirlerin kurumasına ve çölleşmeye neden olacaktır.

DEPREMİN TETİKLENME RİSKİ DOĞACAKTIR

1970 Büyük Gediz depremine sebep olan Emet-Gediz Fayına 270 metre mesafede olan işletmede patlatmalarla depremin tetiklenme riski doğacaktır. Aktif fay hattına bu kadar yakın mesafede kurulacak siyanür havuzlarının olası bir depremde yıkılması durumunda meydana gelecek felaketin boyutları çok büyük olacaktır.  Halkımıza iş ve aş kapısı açılacağı umudu verilerek yanıltılmaya çalışılırken ÇED Raporunda en fazla 180 kişinin istihdam edileceği ifade edilmektedir. Toprakların ağır metallerle kirlenmesi ve   susuzlukla çölleşmesi ile tarım alanlarının yok olması, çiftçilerin ürettiklerini satamaması sonucunda işsiz kalacak milyonlarca çiftçimizin yanında 180 kişilik istihdam sözü bile edilemeyecek boyuttadır. 2004 Yılında Maden Yasasında yapılan değişiklik ile su havzaları, yaşam alanları gözetilmeden maden şirketlerinin yağmasına açılmış, ÇED yönetmeliği de çevreye zararlı her projeye olumlu görüş bildirilen bir hale getirilmiştir.

19 AĞUSTOS’TA MURAT DAĞI’NA SAHİP ÇIKMAYA ÇAĞIRIYORUZ

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak vatanımıza, dağlarımıza, göllerimize, ormanlarımıza, nehirlerimize tüm gücümüzle sahip çıkıyoruz. Tüm STK ve siyasi partilerimize vatansever yaşam savunucularını Murat Dağımıza sahip çıkmaya ve siyanürlü altın madenine dur demeye çağırıyoruz. Kütahya İl Başkanlığı olarak siyasi partileri ziyaret ederek Murat Dağına sahip çıkmaya çağırdık. Bu hiçbir ayrım yapmadan Kütahya’da, Ege Bölgesinde, Türkiye’de yaşayan herkesin sorumluluğudur. 19 Ağustos’ta tüm yaşam savunucuları ile birlikte Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız ve örgütümüzle birlikte Gediz Karaağaç Köyü’nde Murat Dağını, yaşam kaynağımızı, vatanımızı savunuyor olacağız. 19 Ağustos’ta tüm yaşam savunucularını, STK’larımızı ve tüm siyasi partileri Murat Dağı’na sahip çıkmaya çağırıyoruz dedi.