YETENEK SINAVLARI BAŞLIYOR 31-07-2019 08:33:11

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun her yıl öğrenci kabul döneminde düzenlediği özel yetenek sınavlarının tarihleri ve koşulları belli oldu.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavları 26-29 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Yüksekokulumuzun öğrenci kabul etme yöntemi olan özel yetenek sınavlarına ilişkin ön kayıtlar 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun yer aldığı Germiyan Yerleşkesindeki Ön Kayıt Bürosu’nda şahsen yapılacak. Başvuruda adayların dijital resimleri alınacağı için posta veya vekâlet yoluyla ön kayıt yapılamayacak.

Adayların ön kayıt öncesinde bazı koşulları taşıması beklenecek,

Buna göre, DPÜ BESYO Özel Yetenek Sınavları’na başvuracak adaylardan öncelikle, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, konuşma, sağlık ve fiziksel yönden herhangi bir engele sahip olmamak ve daha önce bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası nedeniyle çıkarılmamış olması gerekecek.

Bunun yanında, ön kayıt başvurusunda bulunacak adaylar, 2019 yılında TYT’ye giren ve aşağıdaki tabloda belirtilen baraj puanına sahip olmaları halinde ön kayıt için müracaat edebilecekler.

2018 TYT Puanı ile müracaat etmek isteyen adaylarda, 2019-YKS’nin hiçbir oturumuna girmemiş olması koşulu aranacak.

Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programlarına 2018-YKS ile yerleştirilen adaylar ön kayıtta bu durumlarını belirtir belge getirmek zorunda olacaklar. Bu belgeyi getiremeyen adayların Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı %50 düşürülecek.

Engelli Adaylar; eğitim sistemimiz (Karma) gereği, adayın eğitimine mani olmayacak düzeyde; yürüme, koşma, işitme, konuşma, yazma ve anlama yeteneklerinde engeli olmayan adaylar engel durumları doğrultusunda “Eğitim görmelerine mani olmayacak düzeyde engelli olmaları ve bu durumlarını bir üniversite veya devlet hastanesinden aldıkları “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelendirmek zorundadır.

Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiye Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin resmi ağ sayfasındaki Duyurular bölümünden ve DPÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğünden ulaşılabilecek.