6 BİN 508 TON ORGANİK BİTKİSEL ÜRETİM YAPILDI  27-07-2019 08:49:13

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının (TÜİK) yayımladığı organik tarıma ilişkin istatistiklere göre, 2018 yılında Kütahya’da toplam bin 809 hektarlık alanda 6 bin 508 tonluk organik tarım üretimi yapıldı. 
TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, Kütahya’da organik tarım yapılan alanın Türkiye’deki toplam organik tarım yapılan alanın yüzde 0,3’ü olduğunu, bu büyüklük bakımından Kütahya’nın en fazla organik tarım yapılan alana sahip 42.il konumunda olduğunu söyledi. 
Akyol,” Kütahya, 6 bin 508 tonluk organik tarım üretimi ile en fazla organik tarım üretimine sahip 38. il konumunda olup bu üretim miktarı ülkemizdeki toplam organik tarım üretiminin yüzde 0,3’ünü oluşturmaktadır. 2018 yılında Kütahya’da organik tarım ile uğraşan çiftçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 220,5 artarak 641 kişi olmuş olup, bu değerle en fazla organik tarımla uğraşan çiftçiye sahip 24. il konumundadır. Kütahya’da organik tarım yapan çiftçi sayısı ülkemizdeki toplam çiftçi sayısının yüzde 0,8’ini oluşturmaktadır. 2018 yılı geçici verilerine göre Ege Bölgesi illeri arasında organik tarım üretim miktarı en yüksek olan il 352 bin 639 ton ile Aydın, en düşük olan il ise 133 ton ile Uşak’tır. Kütahya ili 6 bin 508 ton üretim ile Ege Bölgesi illeri arasında en fazla organik üretim yapılan 7. il konumundadır. 2018 yılında Ege Bölgesi illeri arasında organik tarım üretim alanı en fazla olan il 73 bin 933 hektar ile Aydın, en az olan il ise 79 hektar ile Uşak’tır. Kütahya bin 809 hektar ile Ege Bölgesi illeri arasında en fazla organik tarım üretim alanına sahip 6. il konumundadır. 2018 yılı geçici verilerine göre Ege Bölgesi illeri arasında organik tarım ile uğraşan çiftçi sayılarına bakıldığında en çok organik tarım yapan çiftçiye sahip olan il 14 bin 388 kişi ile Aydın, en az organik tarım yapan çiftçiye sahip olan il ise 15 kişi ile Uşak’tır. Kütahya 641 çiftçi sayısıyla Ege Bölgesi illeri arasında en çok organik tarım yapan çiftçiye sahip 6. il konumundadır” dedi.