1 MİLYON TL DESTEK 12-07-2019 09:35:46

Zafer Kalkınma Ajansı ‘2019 TD 3. Dönem’ kapsamında 15 faaliyete toplamda 1 Milyon TL destek verileceğini duyurdu.

ZEKA, 2019 Yılı Teknik Destek Programı 3. Dönem kapsamında toplam 18 adet faaliyet başvurusu yapıldığını, yapılan değerlendirme neticesinde 15 adet faaliyet başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandığını duyurdu.

ZEKA’dan Yapılan açıklamada; “Başarılı bulunan faaliyetlerin başvuru sahiplerinin herhangi bir yazılı tebliğ beklemeksizin 24.07.2019 (Çarşamba) tarihi, saat 17.00’ye kadar aşağıda listelenen belgeleri matbu olarak Ajans Genel Sekreterliğine ya da İl Yatırım Destek Ofislerine sunmaları gerekmektedir.

Teknik Destek Talep Formu, Destekleyici belgelerin asılları veya onaylı suretleri, Matbu Belge Taahhütnamesi, Matbu Belge Taahhütnamesi şablonu Ek’te yer almaktadır.Sözleşme davetleri, yukarıda yer alan belgelerin Ajansa sunulmasını müteakip gönderilecektir. Matbu belgelerin gerçeğe aykırı yahut KAYS’ta yer alan bilgi ve belgelerden farklı olması ya da belgelerin belirtilen son teslim tarihine kadar sunulmaması durumlarında başvuru sahibi sözleşme imzalama hakkını kaybedecektir. 2019 TD’nin toplam bütçesi 1.000.000 TL olup program 24.12.2019 tarihine dek (bütçenin bu tarihten önce bitmemesi durumunda) başvuruya açık olacaktır” denildi.