KAYITSIZ KALMADI 07-06-2019 15:31:33

30 Mayıs tarihli gazetemizde “Yurt ve Pansiyonlar Kapatılıyor mu?” haberimize Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit duyarlı kaldığını bildirerek yurt ve pansiyonların gerekli önlemleri alındığı takdirde hiçbir sorunla karşılaşmayacaklarını gazetemize yaptığı yazılı açıklamasında dile getirdi. 

30 Mayıs tarihli gazetemizde vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda Kütahya’da pansiyon ve yurtların kapatılması ile alakalı manşet haberimize cevap Kütahya Milli Eğitim Müdür Hasan Başyiğit’ten geldi.  Başyiğit yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

30 Mayıs 20019 tarihli Kütahya Postası Gazetenizde “Yurt ve Pansiyonlar Kapatılıyor mu?” başlığı ile verilen haberde ağustos ayı ortalarında bazı yurt ve pansiyonların kapanma ile karşı karşıya kalacağı, bu nedenle yurt ve pansiyonlarda kalan öğrencilerin açıkta kalması nedeniyle mağdur olacağı iddia edilmektedir.

TOPLAM 109 YURT, PANSİYON VE APART HİZMET VERİYOR

Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı İlimiz merkezinde Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinin 06/05/2017 tarihinde yayımlanmasından sonra standartlara uygun olarak açılan 34, Yönetmelik öncesi açılan (Geçici 2. maddesinin 2. fıkrasına tabi) 29, Yönetmelik yayımlanmadan önce yetkili kurum olan Belediye’den aldığı Ruhsat ile müracaat ederek dönüşen (Geçici 2. maddesinin 5. fıkrasına tabi) 42, Kamu kuruntuna bağlı ( Dumlupınar Üniversitesi) 2 ve KHK ile kapatılıp devredilen (Geçici 2. maddesinin 8. fıkrasına tabi İl müftülüğüne bağlı) 2 olmak üzere toplam 109 yurt, pansiyon ve apart türünde barınma hizmeti veren kurum bulunmaktadır.

RUHSATLARININ İPTALİNE YÖNELİK İŞLEM TESİS EDİLMEYECEKTİR

İlimiz merkezinde faaliyette bulunan kumullardan 06.05.2017 sonrası açılan 34 kurum ile kamuya bağlı olarak faaliyetini sürdüren 2 ve KHK kapsamında devredilen 2 olmak üzere toplam 38 kurum ile ilgili herhangi bir işlem tesis edilmesi söz konusu değildir. Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinin yayımlandığı 06.05.2017 tarihinden önce açılan 29 kurum ile ilgili Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 16.02.2018 tarihli ve 2018/29 itiraz notu kararı ile Yönetmeliğin geçici 2. maddesinin 2. fıkrasının yürütmesi durdurulmuştur. Mahkemece nihai karar verilinceye kadar bu kapsamda olan 29 kurum, binalarını standartlara uygun hale getirmedikleri takdirde bile ruhsatlarının iptaline yönelik işlem tesis edilmeyecektir.

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İPTAL EDİLECEKTİR

Yönetmeliğin geçici 2. maddesinin 5. fıkrasına göre açılan 42 kurum ile ilgili, "Bu kurumlar, 1.8.2019 tarihine kadar binalarını bu Yönetmelikte belirlenen şartlara uygun hale getirirler.” denilmekledir. Bu kurumlar binalarını 01.08.2019 tarihine kadar Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Kurumlarımın Standartları ile Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönergede belirtilen standartlara uygun hale getirmedikleri takdirde kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecektir. İlimiz merkezinde özel öğrenci barınma hizmeti veren kuramlarda 4878 kız, 2109 erkek olmak üzere toplam 6987 kapasite bulunmaktadır. Doluluk oranı %44 olup, toplam 3085 öğrenci halen barınmaktadır. Bu durumda 3902 boş kontenjan bulunmaktadır. Bu da %56’ya tekabül etmektedir. Süreç içerisinde kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilmesi durumunda, bu bu kurumlarda hâlihazırda barınan öğrencilerin diğer standartlara uygun ruhsatlı faaliyet gösteren bu kurumlara yönlendirildiğinde kapasiteleri yeterli olacaktır.

KURUMLARIMIZDA 10.141 KAPASİTE BULUNMAKTA

Ayrıca İlimizde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı kurumlarımızda 10.141 kapasite bulunmakta olup, halen bu yurtlarda 6359 öğrenci barınmakta ve 3782 boş kontenjan mevcuttur.

Kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilmesi ihtimali olan kurumların iptal işlemi gerçekleştirilirse kurumda kayıtlı olan öğrencilerle veya velileriyle imzaladıkları ''Hizmet Sunum Taahhütnamesi" geçersiz olacağından öğrencilerin maddi olarak da mağdur olmaları mümkün değildir. İlimiz merkezinde bulunan barınma hizmeti veren kurumların kurucu/kurucu temsilcilerinin katılımı ile 30.05.2019 tarihinde saat 10.00’da Müdürlüğümüz Germiyan Salonunda şube müdürü Ali KÜÇÜKÇAKIR başkanlığında bilgilendirme toplantısı yapılmış, 3 saat süren toplantıda 01.08.2019 tarihine kadar kurumların yapmaları gerekenler hususunda ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır denildi.