6 BİN ÖĞRENCİYE SINAV 30-05-2019 09:04:30

Türkçe dersi alan Sınıf/Alan Zümre Kararı doğrultusunda ve Valilik Oluru ile 20 Mayıs 2019 tarihinde 5. sınıf düzeyinde Türkçe dersi ortak yazılı sınavı ve anket uygulaması il genelinde başarı ile uygulandı. Ölçme Değerlendirme Merkezimiz tarafından baskı, okuma, değerlendirme ve analizi yapılan uygulamaya 161 okulda 6183 öğrencinin katıldığı bildirildi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Türkçe dersi ortak yazılı sınavı ve anket uygulaması il genelinde başarı ile uygulandığını duyurdu. Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Okullarımızdaki Türkçe öğretmenlerinin, Soru Hazırlama Komisyonunun ve Ölçme Değerlendirme Merkezinin ortaklaşa hazırlamış oldukları soruların redaksiyonu gerçekleştirilmiş, pilotlama sonrası soru analizleri yapılmış ve sonucunda geçerlik ve güvenirliği yüksek sorular oluşturulmuştur. Anket maddeleri ise ölçme değerlendirme uzmanı öğretmenimiz tarafından hazırlanmıştır. Ortak sınav sayesinde ilimiz genelinde okullarımızın birlikte ölçme ve değerlendirme yapabilmelerine imkân sağlamak, İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri, Okul Müdürlükleri, öğretmen ve öğrencilerimizin sıralama yapılmaksızın eşdeğer paydaşlarıyla durumlarını karşılaştırabilmelerini, kazanımların hangi düzeyde yapıldığı kadar hangilerinin yapılamadığını görme imkânı sağlamak ve Bakanlığımızın veri izleme ve araştırma faaliyetlerine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Ayrıca ortak sınavla beraber tutum anketi uygulanarak öğrenci puanları ve anket verilerinin birlikte analizi sonucunda okul yönetimi ve öğretmenlere 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında hangi öğrencilerin ilgili dersin destekleme ve yetiştirme kurslarına yönlendirilmeleri gerektiği ve bireysel rehberliğe ihtiyaç duyduklarına dair tavsiye niteliğinde rapor hazırlanacaktır. Tüm İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerimize, okul müdürlerimize, öğretmen ve öğrencilerimize bu süreçteki emekleri için teşekkür ederiz” denildi.