SULAMAYA %50 HİBE DESTEĞİ 25-05-2019 08:49:19

Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Kurt, bireysel sulama sistemlerine yüzde 50 hibe desteği verildiğini bildirdi. Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Kurt; "Bireysel Sulama Sistemlerini % 50 Hibe ile Destekliyoruz. " dedi.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında, Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi (Tebliğ no.2017/48)  2019 yılı 15.Etap kapsamında İl Müdürlüğümüz tarafından yatırımcılarımıza yüzde elli hibe desteği veriliyor.Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında, Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi (Tebliğ no.2017/48)  2019 yılı 15.Etap kapsamında İl Müdürlüğümüz tarafından yatırımcılarımıza yüzde elli hibe desteği veriliyor.Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Kurt; “Bu program kapsamında 7 (yedi) adet yatırım konusunda; Tarla içi damla sulama sistemi kurulması, Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması, Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması, Tamburlu sulama sistemi kurulması, Güneş enerjili sulama sistemi kurulması” ifadelerine yer verdiği açıklamasında şunlara dikkat çekti:“İlimiz için % 50 Hibe Destekli Bireysel Sulama Sistemlerine 2019 yılında 37 başvuru alınmış ve başvuruların tamamı hibe desteği almaya hak kazanmıştır. 2018 yılında 493 dekarlık alanda uygulanan Bireysel Sulama Sistemi projelerinin toplam proje tutarı 480.533 TL olup söz konusu projelere 240.267 TL'lik Hibe Ödemesi gerçekleştirilmiştir. 2019 yılında Uygulanacak Projeler %100 artış göstermiş, 972 dekarlık alanda uygulanacak Bireysel Sulama Sistemi projelerinin toplam proje tutarı 985.434 TL olup söz konusu projelere 493.000 TL'lik Hibe Ödemesi gerçekleştirilecektir.  2019 yılında uygulanan bu projeler ile 2 Adet Tamburlu Sistem Yağmurlama Sulama Sistemi projelerinin bölge çiftçisine hizmet edeceğini, Tamburlu Sistem Sulama ile sulama işleminde yapılan su kaybının en aza indirileceğini, işçilik maliyetinin azaltılacağını söyledi. Ayrıca Sulama Sistemlerinde gerekli enerjinin güneş enerjisi ile karşılanması için 1 adet Güneş Enerjili Sulama Sistemi için hibe desteğinden yararlandıracaklarını, Modern Sulama Sistemlerinin uygulaması yaygınlaştıkça toplam maliyetin düşeceğini ve verim artışı görüleceğini ve İl Müdürlüğümüzce bu uygulamaların yaygınlaştırılması için gerekli tüm çalışmaları yapmakta olduklarını.”