"YETKİMİZİ PERÇİNLEYEREK TESCİLLEDİK" 21-05-2019 09:07:58

Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Köse “Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan mutabakatta, Kütahya Eğitim-Bir-Sen 1 No'lu Şube olarak, Kütahya Merkezde eğitim hizmet kolunda 2531 çalışanın 1774 imzasıyla, yüzde 71'e varan oranla çalışanlarımızı temsil etmenin ve yetkimizi perçinleyerek yenilemenin haklı gururunu taşıyoruz dedi.

YÜZDE 71'LE 2019 MUTABAKATINI İMZALADIK

Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Köse “Yetkili Sendika belirleme çalışmaları kapsamında Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 No'lu Şube Kütahya'da örgütlenme rekoru kırarak yetkisini devam ettirdi. Yetkili Sendika belirleme çalışmaları kapsamında, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan mutabakatta, Kütahya Eğitim-Bir-Sen 1 No'lu Şube olarak, Kütahya Merkezde eğitim hizmet kolunda 2531 çalışanın 1774 imzasıyla, yüzde 71'e varan oranla çalışanlarımızı temsil etmenin ve yetkimizi perçinleyerek yenilemenin haklı gururunu taşıyoruz. Mutabakat sonrası bir açıklama yapan Şube Başkanı Fatih Köse, sayısal olarak diğer tüm sendikaların üye toplamlarının 3 katına yaklaştıklarını ve yetkinin destanını yazmaya devam ettiklerini belirterek sözlerine şöyle devam etti: ‘Samimiyetle, cesaretle, kararlılıkla yürüttüğümüz mücadelenin, akıttığımız terin, gösterdiğimiz çabanın karşılığını almış; mazlumdan, mağdurdan, milli iradeden ve medeniyet değerlerinden yana duruşuyla eğitim çalışanlarının teveccühünü kazanmış sendikamız, eğitim çalışanları için emin adımlarla yoluna devam etmektedir” dedi.

ÜLKEMİZİN MENFAATLERİNİ GÖZETMEKTİR

"Eğitim hizmet kolu çalışanlarımız çamur sıçratma ve bulanık sularda kendine alan açma taktiği güdenlere, milletin en zor gecesinde evine kapanıp darbeyi film izler gibi TV’den izleyenlere, hamaseti hizmetin önüne koyanlara değil; ülkenin demokratik teneffüs ortamına katkıda bulunan, ihanet girişimlerinde daima millet eksenli duruş ortaya koyan, sorunların çözümüne paydaş olma gayreti güden, ilkeli, ahlaki ve tutarlı faaliyetleri ile göz dolduran sendikamızı yetkili kılmıştır. Ve bu yetkinin güçlenerek devamı bizim sorumluluğumuzun artmasını da beraberinde getirmiştir. Çözüm odaklı değil problem odaklı çalışan, kendi insanıyla ve onun değerleriyle kavgalı sendikalar daima kaybetmeye mahkûmdur. Eğitim Bir-Sen’in sendikacılığında yetkili olmak amaç değil araçtır. Bizim için yetki, emeği ve ekmeği yüceltmenin yanında, özelde kamu çalışanlarının, genelde ise; ülkemizin menfaatlerini gözetmektir. Ve bununla birlikte insanlık ailesinin tüm bireylerinin insan onuruna yakışır bir hayat standardına ulaşmasını sağlama adına sadece bir vesiledir. Kamu çalışanlarının haklarını koruma ve geliştirme mücadelemize devam edeceğiz. Emek, hak, özlük ve özgürlük mücadelemiz, tam ve koşulsuz demokrasi yolunda artarak devam edecektir. Ben bu vesile bu kutlu mücadelede; yetkinin destanının yazılmasında gece gündüz demeden çalışan, emek veren, zamanının önemli bir kısmını sendikal mücadelemize hasreden; yönetim kurulumuza, ilçe başkanlarımıza ve yönetimlerine, işyeri temsilcilerimize ve tüm değerli üyelerimize teşekkür ederim." dedi. Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Köse il genelindeki genel yetki ile ilgili olarak, ilçe ve merkez ilçe mutabakatlarının 21 Mayıs 2019 Salı günü birleştirilerek nihai mutabakat zaptının imzalanacağı bilgisini verdi.