HEM EĞLENCE HEM ÖĞRENME 20-04-2019 09:16:39

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü öğrencileri Çini, Jeoloji ve Kossuth müzelerinde Müzede Matematik: Fark Et, Keşfet, Eğlen projesini hayata geçirdiler.

DPÜ Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü öğrencileri Müzede Matematik: Fark Et, Keşfet, Eğlen projesi için Çini, Jeoloji ve Kossuth müzelerinde çeşitli etkinlikler düzenlediler. Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında, Dr. Öğr. Üyesi Seçil Yemen Karpuzcu’nun danışmanlığında, İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü öğrencileri tarafından yürütülen proje, Kütahya Valiliği Müze Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirildi. Bu ders kapsamında, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü öğrencileri Çini, Jeoloji ve Kossouth müzelerindeki uygulamalarda rehberlik yaptılar. Projenin ilk uygulaması 12 - 13 Nisan tarihlerinde Çini, Jeoloji ve Kossuth müzelerinde, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği bölümleri öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti. Ayrıca Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Nurgül Düzenli Gökalp ve Dr. Öğr. Üyesi Ümit Ziya Savcı da yapılan uygulamaları desteklediler.

HEM EĞLENCE HEM ÖĞRENME

Etkinlikler kapsamında Çini Müzesi'nde çiniler üzerinde örüntüler, yansıma, öteleme, dönme ve simetri konuları kapsamında uygulamalar, Jeoloji Müzesi'nde mineraller üzerinde geometrik cisimler konusu kapsamında uygulamalar, Kossuth Müzesi'nde geometri ve ölçme konuları kapsamında uygulamalar gerçekleştirildi. Ders kapsamında öğrencilerden, müzedeki eserler üzerinde matematiksel nesneleri ve ilişkileri fark etmeleri ve keşfetmeleri, gerçek hayattan örneklerle matematiğe dair konuları eğlenerek öğrenmeleri beklendi.

ÖĞRENCİLERE DAVET

Uygulamalar, önümüzdeki üç hafta boyunca ise ilkokul 4. sınıfın yanı sıra ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri birlikte sürecek. Etkinlik kapsamında yapılacak uygulamalara ilişkin Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından Kütahya Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünden gerekli izinler alındı. Kütahya'daki tüm okullar randevu alarak Müzede Matematik: Fark Et, Keşfet, Eğlen projesinin uygulamalarına katılabilecek.