GÜNDEM TURİZM 08-04-2019 08:39:08

Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) ‘Sağlık Turizminin Geliştirilmesi’ adına paydaşları ile görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

Zafer Kalkınma Ajansı 2018 yılında çalışmalarına başladığı sonuç odaklı programlardan biri olan Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı (SATUR SOP) kapsamında TR33 Bölgesi'nde fizik tedavi ve rehabilitasyon odaklı sağlık turizminin geliştirilmesi ve sağlık turizmi uygulamalarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak’ta özellikle yabancı sağlık turisti çekilmesine yönelik bir altyapı oluşturulması gerekiyor. Bu süreçte eksikliklerin tespiti, uygun hedef pazar seçimi ve yürütülecek faaliyetlerin de yer alacağı bir eylem planını içeren strateji belgesinin hazırlığına başlandığını bildiren ZEKA şu açıklamada bulundu: “Bölgenin sağlık turizmindeki mevcut durumunun tespit edilmesi ve bölgedeki potansiyelin harekete geçirilebilmesi noktasında paydaşlarımızla ortak bir vizyon belirlemek ve yürütülecek faaliyetlere karar verebilmek adına katılımcı bir anlayışla hazırlanması planlanan strateji belgesi için 28.11.2018 tarihinde Afyonkarahisar’da bir adet “arama konferansı” gerçekleştirildi. Konferansa Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Muammer Türker ile birlikte Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, il kültür ve turizm müdürlükleri, il sağlık müdürlükleri, il ve ilçe belediyeleri, illerin ticaret ve sanayi odaları yetkilileri ve özel sektör temsilcileri katılım sağlamıştır. Kurumumuzdan Uşak Yatırım Destek Ofisi Koordinatörümüz Mehmet Tekeli, Afyonkarahisar Yatırım Destek Ofisi Uzmanımız Mehmet İbrahim Altıntaş, Kütahya Yatırım Destek Ofisi Uzmanımız Aziz Aytaş ve Planlama ve Bölgesel Koordinasyon Birimi Uzmanımız Ender İrkören’in katılım sağladığı konferans, iki oturum halinde gerçekleştirilmiştir. Konferansın ilk oturumunda Stratejik Planlama Süreç Danışmanı Tayfun Ceylan ile İnsan Kaynakları İşveren Markası Danışmanı Özgür Keskin Bozkurt inovasyonun önemi, inovasyon süreci, turizmdeki konumumuz, turizmde nasıl inovasyon yapılabileceği, termal sağlık turizminin önemi, bölgemizin termal sağlık turizmindeki yeri, mevcut durumumuz ve yapılabilecekler ile ilgili bir sunum gerçekleştirmiştir. Konferansın ikinci bölümünde ise stratejik yönetim süreci kapsamında güçlü ve zayıf yönlerimiz uygulamalı bir şekilde ele alınmıştır. İnteraktif bir şekilde gerçekleştirilen oturumda paydaşlarımızla eksiklikler ve önümüzdeki dönemde yapılması gerekenler konuşulmuş, sağlık turizmine geçiş sürecinin nasıl yürütülmesi gerektiğine ilişkin istişarelerde bulunulmuştur. Sürecin ilerleyen bölümlerinde paydaşlarımızla farklı platformlarda istişarelere devam edilmesi, dünyada sağlık turizminin önümüzdeki dönemlerde ne şekilde seyredeceğine ilişkin bilgilerin ve bölgemizin bu pastadan nasıl daha fazla pay alabileceğine ilişkin eylemlerin yer aldığı strateji belgesinin hazırlanarak uygulama sürecine geçilmesi planlanmaktadır.”