BİRLİKTE KARAR VERİLECEK 27-03-2019 15:44:44

Kütahya Sağlık Bilimler Üniversitesi  Tıp Fakültesi’nde ‘Dış Paydaş Koordinasyon Toplantısı’ gerçekleşti. Toplantıya resmi kurumlar, odalar, dernekler ve özel şirketlerin temsilcileri katıldı.

 Kütahya Sağlık Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, üniversitenin gelecek 15 yılı için gelişim planları hazırladıklarını ve yapılan bu çalışmaların üniversitenin gelecek dönemde yol haritasını belirlediği gibi karar mekanizmasını da etkilediğini dile getirdi.

Rektör Kavuncu konuyla ilgili şunları söyledi:

“Yeni bir Üniversite kuruyoruz. Bugün için aldığımız kararlar, bu üniversitenin yolunu yapılanmasını ve gelecekte nasıl bir üniversite olacağını belirleyecek.  Bir taraftan öğrenci, akademisyen ve idari personeli yakından ilgilendirirken diğer yandan da şehrimizi hatta ülkemizi ilgilendirmektedir. Strateji planımızı oluşturmak için öğrenci ve personele yönelik bir anket yapmıştık ve 1000’e yakın geri dönüş aldık. En yakın zamanda şehrimizle bir anket çalışması yapacağız.”

Rektör Prof. Dr. Kavuncu Üniversite hakkında genel bilgiler verirken; “22 Mayıs 2018 tarihinde kurulmuş olan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde şu anda Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu’ndan dönüştürülen Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Lisansüstü Eğitim (Sağlık Bilimleri Enstitüsü) bulunmaktadır. Bunların dışında Gediz ve Simav'da Sağlık Meslek Yüksek Okullarımız bulunuyor. Toplam 2815 öğrencimiz, 240 akademik personelimiz ve 113 idari personelimiz bulunmaktadır” diye konuştu. 

AKADEMİSYENLER KÜTAHYA’YI TERCİH ETMEYE BAŞLADI

Rektör Kavuncu üniversitenin kurulduğundan bugüne kadar ki gelişmelerden bahsederken akademik atamalara dikkat çekti. Prof. Dr. Kavuncu, ‘’6 Eylül 2018 tarihinden 06 Mart 2019 tarihleri arası 53 akademik personel il dışından atandı, 24 akademik personelin kurum içi unvanı yükseldi veya Evliye Çelebi Hastanesi’nden atandı. Hepsi birlikte toplam 77 akademik personel ataması gerçekleşti. Daha birçok akademisyen üniversitemiz ile iletişime geçerek birlikte çalışmak istediklerini belirtmektedirler” diyerek, daha önce basın mensupları ile gerçekleştirdiği kahvaltıda bahsettiği ‘’Tersine Göç’’ söylemini yineledi.

KSBÜ Rektör’ü Prof. Dr. Vural Kavuncu, akademisyenlerin Kütahya’yı tercih etmeye başladıklarını dile getirerek, Kütahya’ya akademik göçün başladığını söyledi.

‘’TOPLUM REFAHINI ARTTIRMAK VE BÖLGESEL KATKI SUNMAK İSTİYORUZ’’

Prof. Dr. Vural Kavuncu üniversitenin misyonu hakkında şunları söyledi: ‘’Biz bu üniversiteyi niye kurduk veya misyonumuz nedir? Araştırma faaliyetleri ve bilim değerimizi arttırmak, eğitim standartlarını yükseltmek ve tercih edilmek istiyoruz. Bunların dışında sağlık hizmetlerinin niteliğini yükseltmek, kapsamını genişletmek ve toplum refahını arttırmak ve bölgesel katkı sunmak ile birlikte sektörel teknoloji ve sanayinin gelişmesine katkı sağlamak istiyoruz.’’

Prof. Dr. Kavuncu’nun Hedefi, Üniversitemizi Bilim Değeri Olarak Türkiye’de İlk 10 Üniversite Arasında Olmasını Sağlamak

Rektörümüz üniversitenin hedeflerini şu şekilde sıraladı:

Bilim değeri olarak Türkiye’de ilk 10 Üniversite arasında olmak

Öğrenci tercihlerinde sıralamada ilk 5000 arasında yer alan Fakültelere sahip olmak

Öğrenci sayımız 5-6 bin seviyesinde, Y.Lisans / Doktora öğrenci oranımız ise % 50 üzerinde olmak, aktif uluslararası öğrenci değişimi

Öğrenci başına düşen öğretim üyesi oranlarında dünya standartlarına ulaşmak

Tıpta bazı alanlarda mükemmeliyet merkezi olmak, sağlık hizmetlerinde dış sevk ihtiyacının ortadan kaldırılmasını sağlamak, dışarıdan sevk alır merkezler oluşturmak, rutin branşlarda randevu bekleme süresini kaldırmak

İlaç ve tıbbi cihaz sanayinin gelişmesini sağlayacak AR-GE ortamı, sanayi desteği ve ticarileşme

Termal Sağlık Turizmi alanında il potansiyellerinin gelişmesi ve uluslararası turizmin başlatılması

Rektörü Prof. Dr. Kavuncu konuşmasından sonra konukların görüş ve önerilerini cevaplamak üzere konuklarımızı dikkatle dinleyerek, not aldı.

Toplantının sonunda toplu olarak hatıra fotoğrafı çekildi ve ardından veda edildi.