VETERİNER HEKİMLİKTE E-RECETE DÖNEMİ 18-02-2019 08:47:39

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Kurt, halk sağlığını korumak için Bakanlığın kurduğu sistemle ilaç kullanımından kaynaklı "gıdada kalıntı riski"ni her aşamada izlediklerini belirterek, "Kalıntı riski bulunan hayvanların kesimhaneye sevkini, süt, yumurta gibi ürünlerin pazara arzını engelliyoruz" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Kurt, halk sağlığını korumak için Bakanlığımızın kurduğu sistemle ilaç kullanımından kaynaklı "gıdada kalıntı riski"ni her aşamada izlediklerini belirterek, "Kalıntı riski bulunan hayvanların kesimhaneye sevkini, süt, yumurta gibi ürünlerin pazara arzını engelliyoruz" dedi.
Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Kurt, yaptığı yazılı açıklama ile veteriner hekimlikte E-Reçete döneminin hayata geçtiğini bildirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Kurt, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bilindiği üzere 5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince Veteriner tıbbi ürünlerin ruhsatlandırılması, ithalatı, üretimi ve son kullanımına kadar bütün aşamalarında izlenmesi ve denetimi Tarım ve Orman Bakanlığımızın sorumluluğundadır.

Bu amaçla Bakanlığımız söz konusu ürünlerin etkin bir şekilde izlenmesi için veteriner hekim reçetelerinin elektronik ortamda düzenlenmesine karar vermiş ve gerekli çalışmaları başlatmıştır.

E-Reçete yazılımı, Bakanlığımız Hayvancılık Bilgi Sistemi (HAYBİS) modülü altında gerekli iyileştirmeler yapılarak tüm Ülkede veteriner hekimlik alanında Elektronik Reçete  (E-Reçete) uygulamasına geçilmiştir. Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından uygulaması başlatılan E-Reçete Sistemi ve 2018 yılı Şubat ayı itibarıyla uygulamaya konulan İlaç Takip Sistemi( İTS) ile Ülkemizde kullanılan veteriner ilaçları tüm aşamalarında etkin bir şekilde izlenebilmektedir. Veteriner tıbbi ürünler için 2018 yılında hayata geçirilen e-Reçete ve İlaç Takip sistemlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Mustafa KURT, Veteriner tıbbi ürünler hayvan sağlığının temin edilmesi için olduğu kadar hayvansal gıdalar ve çevre üzerinde meydana getirdiği sonuçları itibarıyla da kritik öneme sahiptir. Bu sebeple veteriner tıbbi ürünlerin tüm aşamalarında izlenebilirliğinin sağlanması gerektiğini belirtti. Sistemin işleyişine ilişkin de bilgi veren İl Müdürü Mustafa KURT, "Bir işletmedeki hayvanları muayene eden veteriner hekim, hasta hayvanı kulak küpesine göre sistemden işaretliyor, yazması gereken ilaçları elektronik ortamda reçete ediyor. Sistemde hayvanın yazılan ilaçtan ne zaman arınacağı, etinin ve sütünün ne zaman kullanılabilir hale geleceği gösteriliyor. İlaç kalıntısı geçmeyen bir hayvanı isteseniz de mezbahaya götürüp kestiremiyorsunuz. O hayvan kulak küpesinden kontrol edildiğinde ilaç kalıntısı olduğu ortaya çıkıyor.”

Veteriner hekimlerin, rastladığı ihbarı zorunlu hastalıkları da sisteme kaydettiğini vurgulayarak, hastalık sisteme girildiği anda en yakın ilçe teşkilatındaki personelin hızla işletmeye giderek, gerekli müdahaleyi yaptığını dile getirdi. Böylece hastalığın yayılmasının hemen önüne geçildiğini belirten İl Müdürü Kurt, salgın hayvan hastalıkları ile ilgili bildirimler sağlıklı ve hızlı bir şekilde alınarak hayvan hastalıkları ile daha etkin bir şekilde mücadele edilebileceğini söyledi,

Ayrıca E-Reçete Sistemi ile;

  • Hayvan sağlığı alanında gerçekleştirilen faaliyetler kaydedilerek Ülkemizde hayvan hastalıklarının görülme sıklığı ve yayılımı istatistiki olarak görülebilecek, epidemiyolojik veri tabanı oluşturulacak,,
  • Uygulanan tedaviler kayıt altına alınarak bu alanda bir veri tabanı oluşturulacak,
  • Tedavide kullanılan her bir ilacın hangi hayvana, ne zaman ve ne şekilde uygulandığı takip edilerek gerçek zamanlı ilaç kullanım kayıtları elde edilebilecek,
  • İlaç kullanımından kaynaklı gıdalarda ilaç kalıntı riski izlenecek, kalıntı bırakan hayvanların kesimhaneye sevki veya süt, yumurta gibi uygunsuz ürünlerin pazara arzı engellenerek gıda güvenliği temin edilecek,
  • Hayvancılık işletmeleri ile ev hayvanlarının kayıtları tutularak hayvancılık veri tabanlarının güncel tutulması için önemli bir kaynak oluşturulacak,
  • E-Reçete Sistemi Bakanlığımızın diğer veri tabanları ile eşleştirilerek bütüncül bir sistem yönetimine imkân sağlayacaktır. 

E-Reçete düzenlemesi ile ilgili 5996 sayılı Kanun kapsamındaki denetimlerin İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından yapıldığını belirten İl Müdürü Mustafa KURT, serbest veteriner hekimlerin herhangi bir cezai müeyyideye maruz kalmamaları için E-Reçetelerini aksatmadan düzenlemelerini ve yetiştiricilerimize düzenledikleri reçetelerdeki ilaç arınma süreleri konusunda bilgi vermelerini hususunda uyarıda bulundu.